Podmínkou je registrace na konferenci, na které student představí svůj ročníkový projekt, model, práci v SOČ nebo jiné soutěži se stavbařskou problematikou, a to do 10. listopadu na stavoks.fce.vutbr.cz. Konference proběhne 26. 11. 2015 na Fakultě stavební VUT v Brně.

Bližší informace u Ing. Silvie Kempové.