Místo a datum: Institut environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava, 11. 11. 2015
Jan Pytlík (2. L)
Jan Petr Van Hattem (2. L)
Jan Kubošek (3. L)
Téma: „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“ a „Vodárenský koloběh v Ostravě“
Umístění: 3. místo