Velice pěkného výsledku dosáhli studenti Jan Pytlík ze 3. L a Aleš Dvorský ze 4. L v celostátním kole matematické soutěže středních škol, které se konalo dne 31. 3. 2017 na ISŠ Na Jízdárně. Jan Pytlík se stal se ziskem 18 bodů z 25 možných úspěšným řešitelem a obsadil celkové 18. místo z 240 soutěžících celé republiky. Aleš Dvorský získal 9,5 bodu a umístil se na pěkném 30. místě ze 168 soutěžících.

Všem studentům, kteří se celostátního kola zúčastnili, děkujeme za reprezentaci školy a umístěným studentům gratulujeme.                                    

Za vyučující matematiky Mgr. Vítězslav Myška