Naše škola se připojila k velké rodině 3D tiskařů. Základním pilířem naší tiskové minifarmy se stala oranžovo-černá tiskárna, získaná v rámci výzvy „Průša pro školy“.  Abychom mohli začít naplňovat vize o zapojení 3D tisku do výuky, museli jsme projít řádným proškolením práce s tiskárnou a osvojit si vědomosti o přípravě modelů pro vlastní tisk.

Prvním projektem, který jsme spustili ve zkušebním modulu, byl tisk 3D modelů rodinných domů podle projektů zpracovaných studenty 3. ročníku v rámci konstrukčního cvičení.  Pro pilotní projekt jsme vybrali 10 ročníkových projektů zpracovaných v SW ArchiCAD, které jsme převedli, dle předem připravených návodů a za pomocí slicovacího SW, do kódovaných souborů pro 3D tisk.  V průběhu našeho pilotního projektu jsme se potýkali s menšími i většími komplikacemi, které jsme postupně vyřešili a došli až k finální podobě modelů. Výsledek splnil naše očekávání!

Tato technologie si postupně podmaňuje další nadšence mezi studenty i pedagogy a k modelům ročníkových projektů přibývají nápady na tvorbu dalších projektů, jako například pomůcky pro výuku deskriptivní geometrie či stavebnice konstrukčních detailů pro pozemní stavitelství.

Ing. Iva Polochová a kolektiv příznivců 3D tisku

3 D tisk SPŠS Ostrava3 D tisk SPŠS Ostrava3 D tisk SPŠS Ostrava3 D tisk SPŠS Ostrava