1.L po besedě s MUDr. Otáhalovou, záchranářkou FNO, už snad ano! Dozvěděli se, jaký je základní postup kardiopulmonální resuscitace, jak funguje AED (automatický elektro defibrilátor) a jak nebezpečné je nadměrné užívání energetických nápojů a kratomu, které může způsobit smrt mladých lidí. ☠️

Takže buď fit a můžeš život zachránit! 😊

záchranář na SPŠS Ostrava