Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 pořádala Stavební fakulta VUT v Brně ve spolupráci se Studentskou komorou akademického senátu 12. ročník Studentské vědecké odborné konference STAVOKS. Tato konference je určena pro studenty středních škol, kteří chtějí v budoucnosti studovat technické obory a jejich studium je pro ně koníčkem.

Cílem konference je umožnit těmto studentům publikovat výsledky svých prací na vysokoškolské půdě a získat cenné hodnocení z pohledu vysokoškolských profesorů. Na letošní konferenci bylo prezentováno 11 prací studentů různých středních škol z celé ČR – z měst Jihlava, Havlíčkův Brod, Ostrava, Brno a Kadaň. Odborná porota udělila celkem dvě třetí místa, jedno druhé a jedno první místo. Proděkan stavební fakulty předal všem studentům umístěným na 1. až 3. místě rozhodnutí o přijetí na fakultu, a to bez přijímacích zkoušek – jako výraz ohodnocení jejich práce během středoškolského studia nad rámec svých běžných školních povinností.

Naši školu reprezentovali tři studenti čtvrtého ročníku:

Filip Galda (4. C) – Japonská školka (projekt ročníkové práce)

Teodor Sadocha (4. B) – Rodinná vila (projekt SOČ v rámci ročníkové práce)

Martina Somerlíková3. místo za Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého (projekt modelu v rámci SOČ)

Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Ing. Silvie Kempová

2015_VUT_04 2015_VUT_03 2015_VUT_02