Chcete získat 10.000 Kč? Stačí prostě navrhnout 2. nejlepší projekt z porothermu a nejlépe použít tondach na střechu. O tom, že Vojtěch Niedermertl (z loňské 3. A) obsadí 2. místo v kategorii Projekt rodinného domu a že zároveň získá speciální ocenění Tondach, rozhodla dne 30. 7. 2018 odborná porota v celostátním kole 9. ročníku Soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních, kterou pořádá společnost Wienerberger.

Do soutěže se přihlásilo celkem 167 studentů z 20 středních průmyslových škol stavebních z celé ČR, a stanovilo tak nový rekord v celé historii soutěže. Sítem 1. školního soutěžního kola prošlo celkem 88 studentských prací, které postoupily do 2. celostátního soutěžního kola.

Odborná porota, složená ze zástupců ČVUT Praha, společností Wienerberger i Tondach a mediálních partnerů soutěže, hodnotila 55 projektů v kategorii „Projekt rodinného domu“ a 30 prací v kategorii „Projekt občanské stavby“. 17 prací se pak také ucházelo o speciální ocenění za použití střešní krytiny Tondach.

„Rozhodování je rok od roku těžší, protože projekty studentů, kteří postoupili do druhého kola, jsou často na velmi vysoké úrovni. Při hodnocení se snažíme brát zřetel především na technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace a celkové funkční řešení díla. Roli hraje samozřejmě také originalita a rozsah využití výrobků Wienerberger a Tondach. Mnohdy to opravdu není jednoduché vybrat pouze tři nejlepší,“ uvedl Ing. Ivo Petrášek, člen poroty za společnost Wienerberger.

(Celý článek si můžete přečíst na: https://wienerberger.cz/inspirace/9.-rocnik-studentske-souteze-o-nejlepsi-projekt-spolecnosti-wienerberger-zna-sve-viteze)

Nás zajímala kategorie pro studenty 3. ročníků „Projekt rodinného domu“. V ní 2. místo obsadil Vojta, který zároveň získal i speciální ocenění Tondach. A pochopitelně i pětitisícovou finanční odměnu za každý z těchto úspěchů. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola proběhlo ve čtvrtek 20. 9. 2018 v rámci veletrhu FOR ARCH v Praze v expozici společnosti Wienerberger.

Vojtovi gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!

Ing. Elizaveta Charvátová