Měsíc září není jen začátkem školního roku, ale je to také měsíc, kdy se třídy čtvrtých ročníků těší na třídenní maturitní exkurzi v Praze.

Exkurze třídy 4. B začala ve čtvrtek komentovanou prohlídkou Eden Arény. Prohlédli jsme si nejen hlediště fotbalového stadionu Slavie, ale měli jsme možnost nahlédnout i do jeho zázemí, projít si VIP boxy, klubová patra a dostat se k hrací ploše.

2016_praha_obr1

Odpoledne jsme navštívili prostory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kde jsme si v hlavním zasedacím sále s průvodkyní zopakovali funkci a činnost dolní komory parlamentu, dozvěděli jsme se o historii sněmovních budov a přilehlých významných prostorů, které jsme si mohli prohlédnout.

2016_praha_obr2

Po náročném odpoledni jsme si odpočinuli v kavárně Crossclubu, která je zajímavá svým futuristicky designovým zpracováním, vytvořeným ze spousty podivných kovových předmětů, jejichž autorem je František Chmelík.

2016_praha_obr3

Večer jsme ještě stihli prohlídku podzemí Staroměstské radnice, které poukazuje na dobu počátků Starého Města pražského. S údivem jsme zjistili, že úroveň tehdejšího města byla o 6 metrů níže, než je úroveň dnešní. Terén města musel být kvůli častým záplavám uměle navyšován, takže již ve 13. století se z původních domů stalo podzemí. Nejstarší částí podzemí Staroměstské radnice je románský sál. Z podzemí jsme vystoupali na radniční věž, ze které jsme z ptačí perspektivy pozorovali ruch na náměstí, obdivovali nasvícený chrám sv. Mikuláše, chrám Matky Boží před Týnem a v dálce Pražský hrad.

2016_praha_obr4

Ze Staroměstské radnice jsme se vydali na Žižkovskou věž, kde jsme z výšky 93 metrů nad zemí obdivovali nejzajímavější a nejkrásnější místa Prahy – Pražský hrad, Kongresové centrum, Nuselský most, Vyšehrad a Národní památník na Žižkově se sochou Jana Žižky, která je 3. největší bronzovou jezdeckou sochou na světě. Mohli jsme se posadit do pohodlných zavěšených křesel připomínajících bubliny, zavřít oči a zaposlouchat se do zvuků typických pro Prahu – šum jezu na Vltavě, zpěv ptáků ve Stromovce, znění Staroměstkého orloje, prolínající se s rachotem právě přijíždějícího kočáru s koňským spřežením.

2016_praha_obr5

Začátek druhého dne začal v prostoru bývalého trezoru České národní banky, ve kterém probíhá expozice „Lidé a peníze“. Tato výstava ukazuje historii vývoje peněz od pazourků k digitálním penězům a čipům, prezentuje vývoj měny a financí v Čechách včetně vývoje České národní banky od jejího založení. V 65 vitrínách jsme viděli unikátní exponáty platidel, padělky a ukázky ochrany peněz. Největším zážitkem byla možnost dotknout se a potěžkat zlatou cihlu.

2016_praha_obr6

Při přesunech na exkurze jsme narazili na téměř jedenáct metrů vysokou pohyblivou sochu hlavy Franze Kafky, která je dílem architekta Davida Černého.

2016_praha_obr7

Po obědě nás čekala exkurze na Letišti Václava Havla Praha. Ve vestibulu letištního terminálu se nás ujala bývalá letuška a prohlídka začala průchodem přes odbavovací terminál. Pokračovali jsme k letištní ploše, kde jsme nasedli do autobusu, který nás vezl po ploše letiště. Zde jsme mohli pozorovat odbavení letadel, nakládku zavazadel, tankování paliva do letadel a zažít u dráhy starty a přistávání letadel. Další část prohlídky byla zaměřena na interiéry terminálu, zahrnovala prohlídku salonků pro cestující business tříd a salonku VIP Service Club Continental.

2016_praha_obr8

Neboť jsme stavbaři, nemohli jsme vynechat stavební výstavu For Arch, která má nejdelší tradici v ČR a představuje pro české i zahraniční vystavovatele výbornou příležitost pro prezentaci svých služeb a výrobků.

2016_praha_obr9

Na závěr náročného dne jsme si naplánovali noční procházku Pražským hradem, kde jsme mohli nerušeně obdivovat Chrám svatého Víta – místo korunovací českých králů, Matyášovu bránu, Lobkovický palác, Starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Rožmberský palác. Všechny památky měly při setmění zvláštní magické kouzlo.

2016_praha_obr10

Poslední den nás čekala prohlídka Staré čistírny odpadních vod, která k tomuto účelu sloužila až do roku 1967. V současnosti jde o národně kulturní památku s klikatými podzemními chodbami, které tvoří stokové sítě, ve kterých jsme mohli na zrestaurovaných česlech vidět, jak probíhala první fáze čištění odpadní vody. O patro výše, v parní strojovně, byly k vidění dodnes funkční parní stroje z roku 1903.

2016_praha_obr11

Poslední exkurzí byla návštěva Muzea Karlova mostu, které je zaměřeno na mostní stavitelství. Mohli jsme si prohlédnout kamenné stavební prvky mostní architektury, původní řemeslnické nástroje a stavební stroje, ukázku založení mostního pilíře a další názorné modely, jako například Juditin most, vytvořený v rámci jednoho modelu spolu s mostem Karlovým. Návštěvu Prahy jsme zakončili vyhlídkovou lodní plavbou, která vedla kolem Karlova mostu, Čertovkou a k Mánesovu mostu. Během projížďky jsme mohli vidět poslední zachovalý oblouk Juditina mostu, Bradáče, Karlův most a panorama Pražského hradu ze zcela jiné perspektivy.

 

2016_praha_obr12

Nezbývá než říci: „V Praze bylo blaze.“

Třída 4. B, Mgr. Blanka Vašutová, Ing. Silvie Kempová