Vydělat si dobrým vysvědčením? Proč ne! Jedenáctka oceněných stipendistů už má peníze v kapse a plánuje, jak je utratit. Stačilo poctivě studovat…

Když Jan Pytlík, student 2. ročníku technického lycea na Střední průmyslové škole stavební v Ostravě, přinesl na konci loňského školního roku domů vysvědčení se samými jedničkami, možná jen tajně doufal, že se mu poctivá práce vyplatí. A to doslova. Je totiž jedním z žáků, kteří dosáhli podobných výborných výsledků a obdrželi začátkem letošního školního roku prospěchové stipendium ve výši 5 000 Kč.

Jak vypadá tvůj běžný školní den? Líbí se ti ve škole?

Nemyslím si, že můj normální školní den by se jakkoli lišil od normálních školních dnů ostatních studentů. Ve škole jsem moc spokojen, spolužáci jsou sympatičtí a jako kolektiv držíme při sobě. Také se mi velice líbí přístup většiny učitelů. Zajímavé jsou i povedené modely, které oživují vnitřní vzhled školy a dotvářejí charakter „stavebky“. Baví mě učit se, protože mě prostě přirozeně zajímá spousta věcí, hlavně technických.

Proč ses rozhodl právě pro technické lyceum, a ne stavebnictví či geodézii? Jak těžké je získat samé jedničky na technicky zaměřeném oboru?

Proč technické lyceum? Asi proto, že jsem si nebyl jistý, jestli by pro mě geodézie a stavebnictví byly ty pravé obory, ale zároveň se mi nezdálo jako nejlepší řešení jít na gymnázium (nějaké pozitivní zkušenosti se stavebnictvím a architekturou už jsem měl). Myslím si, že jsem si vybral dobře. Co se týče dobrého průměru, podle mě nezáleží na tom, jaký obor kdo studuje, ale hlavně na snaze a dobrých předpokladech (hlavně v systému učení a návycích ze ZŠ). Doma učení věnuji možná o trochu méně času, než bych měl, ale můj systém učení spočívá hlavně v poslouchání výkladu učitelů. Když danou látku pochopím, učí se mnohem lépe, než něco, co bych se měl jen „nabiflovat“.

Které předměty tě baví? Které jsou pro tebe naopak nejnáročnější?

Z předmětů mě asi nejvíce baví fyzika a technické kreslení. Technické kreslení je pro mě zároveň asi nejtěžším předmětem, protože být přesný při rýsování není zrovna jednoduché. Co se týče budoucnosti, doufám, že ArchiCAD bude skutečně tak zajímavý, jak se zdá. Viděl jsem animace prací maturantů, které vypadaly skvěle. Rýsování na počítači mě láká, protože je to příprava na praxi a budu mít i „náskok“ na VŠ.

Co od studia očekáváš? Jaké bude tvé další směřování?

Od studia očekávám jednoduše to, že až ho ukončím, budu umět něco, co mi snad pomůže uplatnit se v budoucnu. Mé další směřování je zatím bohužel nejisté, je pravděpodobné, že to bude nějaká vysoká škola. Bližší určení ale zatím skutečně nevím.

Účastníš se i mimoškolních aktivit a akcí pořádaných školou?

Ano, vždycky jsem se rád zúčastnil nějaké soutěže za školu, příliš nezáleželo na předmětu (např. olympiáda z češtiny, matematická soutěž, fyzikální olympiáda). Momentálně se se spolužáky podílíme na soutěži Voda a životní prostředí v MS kraji, kterou organizuje VŠB-TUO. Výlety a exkurze se mi líbí, je to takové zpestření každodenní rutiny. Zrovna se chystáme na zájezd do Florencie a Říma za architektonickými památkami, takže se moc těším.

Jak peníze ze stipendia použiješ?

Nejsem si ještě úplně jistý, nějak moc jsem s penězi nepočítal. Ale určitě nějak obohatím svůj volný čas.