Začátkem září proběhlo vyhodnocení celostátního kola 13. ročníku „Soutěže o nejlepší projekt “, pořádané společností Wienerberger s. r. o. Tato soutěž se řadí mezi nejvýznamnější odborné soutěže vyhlašované pro studenty středních škol se stavebním zaměřením. 

Tohoto ročníku se zúčastnilo 22 škol z celé republiky a v celostátním kole bojovalo o nejvyšší mety 93 prací (z toho 53 v kategorii rodinných domů a 40 projektů v kategorii občanských staveb). Z naší školy postoupilo do celostátního klání šest projektů (tři v kategorii rodinné domy a tři v kategorii občanské stavby).

Práce Václava Richtára (4. A) zaujala odbornou porotu nejen architektonickým, ale také konstrukčním řešením projektu rodinného domu. Vaškovo úsilí bylo oceněno úžasným 2. místem, což je v takto početné konkurenci skvělý výsledek!

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v rámci veletrhu FOR ARCH, ve výstavní expozici společnosti Wienerberger s. r. o.  Vítězům byly předány certifikáty deklarující jejich umístění, finanční odměny a propagační materiály pořadatele soutěže.

Vaškovi upřímně blahopřejeme ke krásnému umístění, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho tvůrčích nápadů v budoucí projektové tvorbě.

Ing. Iva Polochová za komisi KOC a společnost Wienerberger

2022_soutěž Porotherm SPŠS Ostrava 2022_soutěž Porotherm SPŠS Ostrava 2022_soutěž Porotherm SPŠS Ostrava2022_soutěž Porotherm SPŠS Ostrava