V areálu Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě vyrostl nový pavilon psychiatrického oddělení. Zájemci z řad studentů 3. ročníku se mohli zúčastnit komentované prohlídky tohoto objektu. Výstavba nebyla jednoduchá, neboť založení stavby bylo na tekutých píscích, dále musely být provedeny přeložky stávající kanalizace a muselo dojít k propojení nové budovy s objekty původními. Vše se zdárně povedlo a my jsme mohli díky Ing. Pavlu Hynčicovi nahlédnout do vnitřních prostor. Náš průvodce nás seznámil s technickou stránkou výstavby, ale také s aspekty, které se musely přizpůsobit potřebám lékařů a pacientů.

Viděli jsme, že pro léčbu pacientů je potřeba správně volit barvy, osvětlení, povrchy a vybavení. Kromě vhodně a bezpečně navrženého prostoru pro terapii je potřeba budovu doplnit o místa relaxační, sportovní nebo kreativní, což přispívá k účinnější a rychlejší léčbě pacientů.

Ing. Silvie Kempová a studenti 3. A, 3. B a 3. L

Studenti SPŠS Ostrava na prohlídce nového pavilonu FN Ostrava Studenti SPŠS Ostrava na prohlídce nového pavilonu FN Ostrava Studenti SPŠS Ostrava na prohlídce nového pavilonu FN Ostrava Studenti SPŠS Ostrava na prohlídce nového pavilonu FN Ostrava Studenti SPŠS Ostrava na prohlídce nového pavilonu FN Ostrava Studenti SPŠS Ostrava na prohlídce nového pavilonu FN Ostrava