V pátek 24. září 2021 jsme se s šesticí studentů z třetího ročníku zúčastnili workshopu na téma „Diagnostika stavebních konstrukcí in situ“. Workshop probíhal v areálu bývalé chemičky Ostramo, která v současné době představuje jednu z největších ekologických zátěží v republice. Sanace tohoto území trvá již od roku 2004. Naši studenti měli možnost vyzkoušet si některé destruktivní i nedestruktivní diagnostické metody. Celá akce probíhala pod záštitou Fakulty stavební VŠB-TUO.

Studenti si na třech stanovištích mohli osvojit různé techniky diagnostiky staveb. Prováděli například měření vlhkosti cihelného zdiva metodou elektrické vodivosti, jádrové vrty do železobetonové konstrukce s následnou diagnostikou odvrtaného vzorku, pevnost cihelného zdiva pomocí Schmidtova kladívka nebo Kučerovy vrtačky aj. Na závěr odebrali vzorky cihel, které budou následně testovat pracovníci VŠB v laboratořích. O výsledky testování se pak s námi podělí, abychom si také mohli porovnat rozdílnost výsledků získaných přímo na stavbě a v laboratorních podmínkách.

Přidaná hodnota workshopu spočívala také v účasti zahraničních studentů ze Španělska a Itálie, takže odborný výklad probíhal částečně v angličtině a naši studenti měli možnost otestovat si své jazykové znalosti.

Ing. Barbora Ondračková, Ph.D.

Workshop Ostramo SPŠS Ostrava Workshop Ostramo SPŠS Ostrava Workshop Ostramo SPŠS Ostrava Workshop Ostramo SPŠS Ostrava Workshop Ostramo SPŠS Ostrava