Který návrh zaujal nejvíce?

Do školního hlasování o nejlepší návrh fasády se zapojilo 167 vyučujících a studentů, kteří stanovili následující pořadí:

  1. místo: Ondřej Kretek (3. C) – 61 hlasů
  2. místo: Petr Spružina (4. A) – 32 hlasů
  3. místo: Kryštof Kvido Klawe (4. L) – 26 hlasů
  4. místo: Martin Pokluda (3. C) – 17 hlasů
  5. místo: Marin Kušev (4. L) – 16 hlasů
  6. místo: Maxmilián Sztefek (4. A) – 8 hlasů
  7. místo: David Klivar (3. C) – 7 hlasů

Všechny návrhy jsou vystaveny ve vstupní hale u schodiště.

Podnět k pořádání této školní soutěže dala společnost ABC LUST s. r. o., jejíž zástupci rozhodli o vítězi. Ing. Petra Koudelková a Ing. Fryderyk Kornuta okomentovali všechny soutěžní práce, ocenili jejich originalitu a kreativitu a soutěžícím také představili další plány s budovou. Za nádherné zpracování fasády všechny účastníky finančně odměnili, vítěz však mohl být jen jeden. Vynést závěrečný verdikt byl úkol náročný a rozhodovaly jen drobnosti. Pořadí se proti školnímu hlasování nepatrně změnilo: došlo k prohození prvního a třetího místa. A proč tedy zvítězil Kryštof Kvido Klawe? Odlišnost pojetí proti ostatním návrhům, vytvoření skici rukou a největší změna v estetickém ztvárnění, to byly přednosti vítězného návrhu.

A co k této výzvě řekli naši soutěžící?

Kryštof Kvido Klawe

Dostali jsme možnost pracovat na externím zadání od investora, s invencí a zájmem. Mé osobní setkání se zadavateli soutěže bylo podmínkou pro plné pochopení úkolu, který nám byl zadán. Kromě podkladů, se kterými jsme pracovali, bylo pro mne nutností stát se součástí stavby v reálném čase a prostoru. Pochopení místa byl základ k vymezení možností a limitů, s nimiž jsem pracoval při navrhování koncepčního řešení. Má snaha využít potenciál stávajícího objektu spočívala v úvaze, jak nejen tento objekt, ale i bezprostřední okolí učinit uživatelsky příjemnějším.

Bylo potřeba západní fasádu odhlučnit od rušné komunikace a začlenit do půdorysu přízemí obchodní prostory pro veřejnost. Mou odpovědí bylo řešení využívající vertikální pruty, které by odrážely hluk z provozu před objektem, a myšlenka předsunout parter před budovu směrem k ulici. Tím se rozšířilo a osamostatnilo komerční pásmo s volným průčelím, takže obchodní zázemí neruší činnost hlavních (kancelářských) prostorů. Součástí mého řešení je také exteriérový opláštěný koridor, předsazený vůči fasádě ve 2. NP a 7. NP, který je přístupný ze všech kanceláří v daném podlaží. Jeho funkce v celku je propojení prostoru a podpory komunikace mezi uživateli, tedy společné místo setkávání. Koridor v 7. nadzemním podlaží navíc nabízí výhledy do dalekého okolí.

Petr Spružina

Do soutěže jsem se zapojil s vidinou sebehodnocení, jak si vedu oproti ostatním, a možnosti zanechat odkaz, pokud se můj návrh podaří zrealizovat. Další důvodem bylo získání nových vědomostí, které budu moci zúročit ve své budoucí praxi. Inspiraci jsem čerpal z moderních technologií industriálních objektů, lokací budovy (hranice obytné a industriální oblasti) a vize vybudovat v podzemí budovy střelnici (proto kruhy ve stínící vrstvě připomínající průstřely). Soutěž pro mě byla vítanou změnou během přípravy na maturitu. Děkuji za příležitost a jsem rád, že jsem se mohl inspirovat dalšími originálními nápady ostatních soutěžících.

Ondřej Kretek

Do soutěže o návrh fasády jsem se zapojil, protože jsem chtěl získat další novou zkušenost v oboru a také protože budova, která byla předmětem zadání, se nachází v mém okolí. Nejtěžší na návrhu bylo vybrat materiály a barvy, které by pozdvihly vizáž současného objektu. Po výběru vhodného sortimentu pro revitalizaci obálky budovy jsem přemýšlel nad jejím ztvárněním: má být obálka čistě designovým dílem nebo mít „hlubší“ význam? Nakonec jsem si zvolil první možnost. Práce na návrhu byla zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto projektu. Určitě přivítám další podobné výzvy.

Martin Pokluda

Do soutěže jsem se zapojil, protože mi zadání přišlo zajímavé a rád zkouším nové věci. Do svého návrhu jsem začlenil moderní barvy i přírodní prvky a na budovu jsem přidal zeleň, která oživí okolní šedé prostředí.

David Klivar

O této budově jsem věděl už před soutěží, a proto mi přišlo zajímavé navrhnout fasádu právě pro tento objekt. Největší problém mi ze začátku dělalo to, jak chci tuto budovu zpracovat, a myslím, že se mi nakonec povedlo změnit původní styl budovy na modernější. Chtěl jsem průmyslovou zónu, ve které se objekt nachází, trochu oživit novou obálkou budovy pomocí přírodních prvků. Zapojení do soutěže beru jako zajímavou možnost vyzkoušet si práci na reálném projektu, a získat tak větší přehled o designu a současných moderních stylech.

Všem hlasujících, všem soutěžícím a společnosti ABS LUST moc děkujeme.

Ing. Silvie Kempová

Studenti SPŠ stavební v Ostravě navrhli fasádu pro objekt v Šenově Studenti SPŠ stavební v Ostravě navrhli fasádu pro objekt v Šenově