Dne 19. 4. 2022 se studenti dvou tříd třetího ročníku oboru stavebnictví (3. A a 3. B) zúčastnili odborné exkurze na Třinecku. První zastávkou se stal areál společnosti LINDE, která se zabývá výrobou technických, medicinálních a speciálních plynů v České republice. Na pracovišti v Ropici jsme si prohlédli starý velín, ve kterém operátoři sledují, řídí a optimalizují výrobu nejen v evropských závodech (v Rakousku, Itálii, Rusku, Kazachstánu, Maďarsku, Polsku nebo Ukrajině), ale také v Asii a Africe. V současné době je kapacita tohoto pracoviště nedostatečná, proto byla vystavěna nová administrativní budova. Komentovanou prohlídku haly zakončila ukázka projektové dokumentace stavby.

Následoval přesun do společnosti DIRIGERE servis v Třinci. Prohlídka areálu začala v dostavěné výrobní hale, která slouží pro obrábění ocelových konstrukcí. Zde mohli studenti zhlédnout nejen konstrukční řešení objektu, ale také vnitřní zařízení potřebné pro správný chod výroby. V blízkosti této haly probíhá výstavba nové administrativní budovy, která je navržena jako samostatně stojící bezbariérový nepodsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími, ukončený vegetační střechou. V současnosti je budova ve fázi hrubé stavby dvou podlaží. Prohlídku stavby opět doplnil odborný výklad a byla nám poskytnuta projektová a technická dokumentace stavby, kterou využijeme při školní výuce.

Touto exkurzí si mohli studenti ověřit své teoretické znalosti v praxi, získat nové poznatky a informace, které budou moci využít při svém dalším studiu.

Ing. Andrea Ondrušová a Ing. Silvie Kempová

 

A jak se exkurze líbila studentům?

Myslím si, že jsme měli ze všech středních škol nejkrásnější nástup po Velikonocích. Čekala nás exkurze do krásného města Třinec. Účelem této cesty byla prohlídka stávající budovy, nově zkolaudované a rozestavěné budovy. Podrobně nám byla představena hala, pracoviště a administrativní budova. Průvodce nás seznámil s firemními vizemi, výrobními postupy a také nám ukázal chyby, které vznikly při projektování a musely být na stavbě vyřešeny. Bonusem bylo, že všichni účastníci dostali dárkovou tašku s propagačními materiály a odbornými informacemi o firmách, které se podílí na výstavbě. Určitě bych se chtěla zúčastnit něčeho podobného znovu.

Růžena Mackovíková, 3. A

Celý průběh exkurze se mi líbil. Na začátku nám průvodce popsal, jak má stavba vypadat, z jakých bude materiálů, na jakém podloží je postavena, a to vše do nejmenších detailů. Následovala praktická prohlídka i komentář k řešení problémů, které v průběhu výstavby vznikaly. Na druhém stanovišti jsme se dozvěděli o firmě Linde. Velmi obdivuji pracovníky v řídícím středisku za to, že se ve všech grafech a tabulkách, které vidí na obrazovkách, dokonale orientují a dokáží ihned vyřešit vzniklé problémy. Celá exkurze byla velmi zajímavá.

Karolína Neuwirthová, 3. A

Autobusem jsme dorazili do firmy Linde, kde jsme dostali helmu a reflexní vesty. Exkurzi zahájil výklad o historii společnosti a pak jsme se zastavili ve velínu, kde jsme na spoustě monitorů viděli různé grafy a tabulky. Toto stísněné pracoviště nebylo v dobrém technickém stavu, voda protekla střechou, a proto část se místnosti nemohla používat. Z těchto důvodů došlo k výstavbě nové administrativní budovy, kterou jsme si mohli s odborným výkladem prohlédnout. Viděli jsme nový velín, moderně zařízené kanceláře, šatny, sociální zařízení a prostory pro zázemí zaměstnanců – kuchyňku s jídelnou. Na závěr jsme si mohli na stěnách v mobilní kanceláři stavbyvedoucího prohlédnout projektovou dokumentaci stavby a porovnat to, co jsme viděli, s tím, co bylo „na papíře“.

Na druhé stavbě bylo vše mnohem hlučnější, neboť zde probíhal klasický pracovní den. Nejprve jsme šli do velké výrobní haly, kde jsme obdivovali obráběcí stroje a velký mostový jeřáb pro převoz materiálu. Hala je nově postavená, proto je učebnicovou ukázkou konstrukcí, které se probírají ve škole v STK. Před halou stojí rozestavěná administrativní budova, v níž jsme mohli vidět kombinovaný konstrukční systém (stěny a sloupy), bednění u základů a sloupů, nosnou část schodiště, stropní panely Spiroll a spoustu ocelových ohýbaných prutů, připravených pro další použití. Exkurzi doplnil náš průvodce podrobnými odbornými informacemi. Výhodou bylo, že jsme se mohli na cokoliv zeptat a problematika nám byla srozumitelně vysvětlena. Myslím, že exkurze byla užitečná nejen pro propojení teorie s praxí, ale také pro zlepšení vztahů mezi žáky.

Filip Harastej, 3. B

Nejprve jsme navštívili firmu Linde, kde jsme si prohlédli řídící mozek, z kterého se ovládá více než dvacet distribučních míst ve střední a východní Evropě. Distribuují se hlavně plyny jako kyslík, dusík a argon. Především o kyslík byl v době pandemie enormní zájem. Společnost má devět  jednotek v Rusku a měla by v současné době jejich fungování přerušit, to se však nestane, protože dodávaný kyslík jde do nemocnic a zachraňuje život mnoha lidem. Následně jsme si prošli čerstvě zkolaudovanou administrativní budovu, do které se má velín přemístit.

Pak jsme se přesunuli na druhou stavbu, kde jsme si prohlédli nově postavenou výrobní halu s pojezdovým jeřábem. Nosná konstrukce haly byla ocelová a podlaha byla z drátkobetonu. Ve venkovním prostoru jsme mohli vidět rozestavěnou  třípatrovou budovu, která bude sloužit administrativním účelům. Většina stěnových konstrukcí byla z tvárnic Porotherm, strop byl z předpjatých panelů a všude jsme mohli vidět nachystanou výztuž a třmínky.

Jsem rád, že jsme na stavbě viděli, o čem se učíme v předmětech pozemní stavitelství a stavební konstrukce.

Marek Machala, 3. B

2022_SPŠS Ostrava_Linde_Dirigere_exkurze 2022_SPŠS Ostrava_Linde_Dirigere_exkurze 2022_SPŠS Ostrava_Linde_Dirigere_exkurze 2022_SPŠS Ostrava_Linde_Dirigere_exkurze 2022_SPŠS Ostrava_Linde_Dirigere_exkurze