Dne 21. 10. 2022 se studenti tříd 3. A a 3. C zúčastnili celodenní exkurze. Ta začala odbornou komentovanou prohlídkou rekonstrukce stavby krytého bazénu v Karviné, prováděné firmou Metrostav. Studenti nejprve prošli bezpečnostním školením, jak se mají na stavbě pohybovat, a pak si již mohli prohlédnout původní i novou projektovou dokumentaci. K dispozici byly také obrázky jednotlivých fází při výstavbě.

Následovala komentovaná prohlídka stavby, kde byl k vidění návrh izolací (tepelných i hydroizolací), provedení světlíků, realizace dna bazénu, řešení místností pro veřejnost a pro zaměstnance, řešení vzduchotechniky, vytápění a filtrace bazénu… Poté jsme se přesunuli do Archeologického muzea v Chotěbuzi, kde se studenti dozvěděli informace o poloze, časovém období, funkci hradiště a o nálezech. Pan průvodce nám vysvětlil, jaké materiály a technologie naši předkové používali na stavbu domů. Následovaly praktické ukázky ze života původních obyvatel: způsoby oblékání, obživy a lovu.

Poslední zastávkou byl kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné. Zde se studenti dozvěděli informace nejen o historii kostela, ale také o území starého města Karviná. Ta měla kdysi dvacet tisíc obyvatel, a dnes je zde jen les. Těžba uhlí měla na budovy zásadní vliv, protože u mnohých staveb způsobila jejich sesuv. Proslulý „šikmý“ kostel, popularizovaný v románech Karin Lednické, se postupně posunul o 37 metrů, což způsobilo jeho naklonění a zešikmení stěn. Nádhernou tečkou bylo krátké varhanní vystoupení studenta třídy 3. A Richarda Bortla.

Touto exkurzí si mohli studenti ověřit své teoretické znalosti v praxi, získat nové poznatky a informace, které budou moci využít při svém dalším studiu.

Ing. Iva Polochová a Ing. Silvie Kempová

A jak se exkurze líbila studentům?

Když jsme dorazili na stavbu rekonstrukce bazénu, zaujala mě mohutná budova. Bylo dobré, že jsme dostali vytištěnou prezentaci od vedoucího stavby a že jsme se od něj dozvěděli další nové věci. Nejvíc mě zaujalo, že ve skříňkách v šatně vedou odvětrávací trubice, které jsou napojené na odvětrávací systém. Proč? Kdyby si dal někdo do skříňky mokrou věc, nevznikne tak plíseň. Nikdy by mě nenapadlo, že pod bazénem je přízemí, kde je řídicí centrum pro celý bazén. Vedoucí stavby byl ochotný vysvětlit vše, čemu jsme nerozuměli.

Výlet do Archeoparku se povedl. Dozvěděl jsem se, jak lidé kdysi stavěli domy a jak se oblékali. Zaujalo mě to, že díky barvám byli schopni poznat, jak je kdo bohatý. Pak jsme dorazili k šikmému kostelu na Karvinsku. Myslel jsem si, že kostel je normální, prostě jako každý jiný. Když jsem ale vešel dovnitř a posadil se, měl jsem dojem, že podlaha je nakřivo. Poté co nám paní průvodkyně vysvětlila, že jde o optický klam, vstal jsem a poznal jsem, že nakřivo jsou jenom zdi, ne podlaha. Potom jsem musel vyjít ven, jelikož na mě tento jev nepůsobil dobře. Musím říct, že se mi tato exkurze líbila. Kéž by bylo více takových!

Ondřej Mrázek, 3. C

Nejprve jsme dojeli na stavbu, kde probíhá rekonstrukce karvinského krytého bazénu. Komentovanou prohlídku doplnil průvodce fotkami z průběhu přestavby. Poté jsme jeli do Archeoparku v Chotěbuzi, kde na nás čekala další komentovaná prohlídka, která nám barvitě přiblížila minulost chotěbuzského hradiště. Mohli jsme si také vyzkoušet lukostřelbu nebo starý způsob zpracování obilí. Viděli jsme názornou ukázku různých obydlí té doby. Po prohlídce jsme se jeli podívat na šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, a jak jsme se sami přesvědčili, je opravdu nakřivo. Paní průvodkyně nám řekla vše o historii staré Karviné a také to, že je tento kostel poslední stojící stavbou původního města. Moc se mi tento výlet líbil a přijde mi, že byl opravdu užitečný a vzdělávací.

Pavlína Jajcajová, 3. A

Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022 Exkurze Karviná_Chotěbuz SPŠS Ostrava 2022