Jako odměnu za výborné výsledky a reprezentaci školy v odborných soutěžích, které jsou vyhlašované pro střední školy se stavebním zaměřením, získali vybraní studenti (Barbora Dlhopolčeková, Karolína Neuwirthová, Matyáš Bazala, Ondřej Gelnar, Václav Richtár, David Klivar a Ondřej Kretek) možnost navštívit veletrh FOR ARCH v Praze.

Cílem této výpravy bylo výstaviště v Letňanech, kde nás čekala prohlídka odborných expozic. Studenti zde získali širší přehled o trhu se stavebními materiály a obohatili své teoretické znalosti o praktické příklady. Velkým přínosem pro celou naši skupinu bylo zhlédnutí komentovaných ukázek postupů zdění z keramických i pórobetonových tvarovek. Z množství vystavovaných výrobků jsme se soustředili zejména na stavební materiály a konstrukční řešení pro nosné části staveb a výplně otvorů. Naší pozornosti neunikly ani rozsáhlé expozice zaměřené na využití solární energie nebo zařízení k lokálnímu čištění odpadních vod.

Součástí našeho programu v rámci veletrhu byla i účast na slavnostním ceremoniálu vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší studentský projekt“ za školní rok 2021/22 pořádaný společností Wienerberger s. r. o., kde převzal ocenění za 2. místo v kategorii rodinných domů student naší školy Václav Richtár (4. A).

Výstaviště jsme opustili obohaceni o nové poznatky ze stavebnictví. Pocit dobře stráveného dne podpořilo příjemné slunečné počasí i bezproblémová cesta vlakem.

Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Ing. Iva Polochová za komisi KOC

2022_výstava For Arch SPŠS Ostrava 2022_výstava For Arch SPŠS Ostrava 2022_výstava For Arch SPŠS Ostrava 2022_výstava For Arch SPŠS Ostrava 2022_výstava For Arch SPŠS Ostrava