Dne 15. 11. 2016 pořádala Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava 4. ročník soutěže Bridge Builder Contest. Družstvo „Stavebka Ostrava 2“ ve složení Daniel Hašek, Marek Janiš a Matěj Konečný obsadilo 2. místo na stupni vítězů!

Tříčlenné skupiny měly během pěti hodin postavit most ze špejlí, který mohl být spojen pouze lepidlem z tavné pistole nebo provázkem. Porota hodnotila nejen estetické hledisko, ale také konstrukční stránku mostu. Na konci soutěže byly mosty podrobeny zátěžové zkoušce, v níž se hodnotila schopnost přenesení největší zátěžové síly k hmotnosti postaveného mostu.

3 soutěžní týmy z 2. B a 2. S se chopily špejlí, lepidla a provázku s takovým nadšením, že se jejich práce v konkurenci 20 středních škol skutečně neztratily. Posuďte sami:

2. místo „Stavebka Ostrava 2“ (Daniel Hašek, Marek Janiš, Matěj Konečný

11. místo „Stavebka Ostrava 3“ (Václav Richtar, Lukáš Pajda, David Služy)

14. místo „Stavebka Ostrava 1“ (Vojtěch Polák, Ondřej Hrabec, Patrik Kalabus)

 

Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ing. Silvie Kempová

2016_mosty01

2016_mosty02