V pondělí 5. listopadu proběhlo školní kolo soutěže Bridge Builder Contest – Stavění mostů ze špejlí. Do soutěže se přihlásilo celkem 6 tříčlenných družstev, ale bohužel model mostu vymodelovala pouze dvě družstva.

Cílem soutěže je navrhnout most, který v závislosti na své hmotnosti přenese co největší zatížení. Studenti si most připravili ve svém volném čase a ve škole v laboratořích proběhla zkouška destrukce mostu. Na most byla zavěšena plastová nádoba, do níž byla postupně přilévána voda tak dlouho, až došlo k prasknutí nebo nadměrné deformaci mostu.

Studenti 1. B, Mikuláš Műller, Lukáš Ramach a Matěj Uher, vytvořili model, který vážil 510 g a dokázal přenést 40,7 kg. Tento model dokázali sestavit přibližně za sedm hodin. Druhá skupina modelářů, Tereza Neoralová, Filip Pošvic, Barbora Pustějovská, zastupovala třídu 3. G. Vytvoření jejich modelu zabralo 9 hodin a výsledkem byl most o hmotnosti 150 g, který unesl 11,5 kg.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole 22. 11. 2018 na VŠB-TU Ostrava.

Za vyučující POS a KOC Ing. Silvie Kempová