Stavebka v Grossmannově vile

Návštěvu tohoto historického brownfieldu  si nenechaly ujít studentky třetího ročníku Sabina Květná, Barbora Kyjanicová, Anna Machová a Zuzana Pavlínková. Workshop v Grossmannově vile, který se konal 18. 9. 2020, proběhl pod taktovkou doc. Ing. Barbary Vojvodíkové, Ph.D. (VŠB-TU Ostrava).

 

Workshop nabídl pestrý program. Vše začalo odborným výkladem o historii objektu, který si připravila Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. Dále následovala prohlídka budovy, která byla doplněna o diagnostiku staveb pomocí nedestruktivních metod, jež probíhaly pod odborným vedením vyučujících Vysoké školy báňské. Studenti si mohli v praktických ukázkách změřit hodnotu vlhkosti ve dřevě nebo stěně. Dále určovali pevnost dřeva, cihel a betonu a odhalovali, co se skrývá pod omítkou ve stěnách.

 

Cílem workshopu bylo najít nejlepší uplatnění budovy pro budoucnost. Studenti se z vily přesunuli do budovy společnosti Moravskoslezské Investice a Development, kde vypracovali své prezentace a představili své návrhy zástupcům města a společnosti MSID.

 

Historie a současnost Grossmannovy vily

 

Objekt se nachází v ulici Na Zapadlém nedaleko Krajského úřadu MS kraje v Ostravě. Rodinnou vilu navrhl v roce 1923 stavitel František Grossmann. Vznikla dominantní patrová vila členitého půdorysu, která se vyznačuje třemi arkádami, věžičkou a vyhlídkou na střeše.

 

Kromě prostorů k bydlení se v přízemí nacházely kancelářské prostory a byty pro zaměstnance. Fasádu u vstupu do vily zdobil pozdně secesní keramický obklad a okenní vitráže, které byly doplněny kovanými mřížemi. Interiéru vévodila schodišťová hala, ve které bylo umístěno schodiště, jdoucí přes dvě podlaží. Místnosti měly nepravidelný půdorys se štukovanými stropy, obloukovými otvory a výklenky ve zdech a byly vybaveny dřevěným vestavěným nábytkem v pojetí art déco (částečně se do současnosti dochoval) a látkovými tapetami. Okolí vily zdobila pečlivě udržovaná zahrada s exotickými druhy dřevin, dvěma bazény, altánem a pergolou. Před zvědavými pohledy chránil majitele vily plot s popínavými růžemi.

 

František Grossmann vilu obýval se svou rodinou deset let. V období hospodářské krize se jeho stavební firma dostala do velkých finančních potíží, které vedly k tragickému rozhodnutí manželů Grossmannových dobrovolně odejít ze světa. Po druhé světové válce byla ve vile umístěna mateřská škola, později až do roku 2005 v ní působila školní družina. Od roku 1998 je vila evidována v ústředním seznamu kulturních památek. V současné době je opuštěná, ale je temperována a napojená na centralizovaný pult ochrany.

 

Současný majitel budovy je město Ostrava a ročně do ní investuje až 200 tisíc korun a má s vilou velkolepé plány. Chce ji upravit s minimálním zásahem do dispozičního, tvarového a konstrukčního systému stavby. V této chvíli se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení. Vila by měla sloužit k reprezentativním účelům; měla by v ní probíhat jednání návštěv města a kraje a v patře by měly být tři až čtyři pokoje pro ubytování významných hostů. Předpokládané náklady na obnovu jsou ve výši 100 mil. Kč.

 

Ing. Silvie Kempová