Byli jsme v SOČ úspěšní? Ano, Matěj Kučera  s projektem požární zbrojnice skončil v okresním kole první a Daniel Hašek s projektem kavárny s cukrárnou druhý. Oba postupují do krajského kola, které se koná na VŠB-TUO. 10. května 2019 jim všichni budeme držet palce!

V čem to vlastně soutěžili?
SOČ je odborná soutěž, ve které si mohou studenti vybrat z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá ve čtyřech kolech (školní, okresní, krajské a celostátní), a to formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící vytvoří informační brožuru o své práci, přiloží projektovou dokumentaci, průlety a vše obhájí formou prezentace. Soutěžící musí prokázat tvořivý přístup při řešení odborných problémů.

Jak probíhalo školní kolo?
Do školního kola, které proběhlo 25. 3. 2019, se přihlásilo šest studentů čtvrtého ročníku, kteří prezentovali práce občanských budov a soutěžili v kategorii 11 – Stavebnictví, architektura
a design interiérů. Všichni příjemně překvapili kreativními myšlenkami, originálním návrhem a nápaditým zpracováním prezentace, a proto bylo velice obtížné zvolit vítěze.

Kdo soutěžil?
Třídu 4. A a 4. S reprezentovali tito studenti s následujícím umístěním:
1. místo s postupem do okresního kola: Matěj Kučera (4. A) – projekt požární zbrojnice
1. místo s postupem do okresního kola: Daniel Hašek (4. S) – projekt kavárny s cukrárnou
2. místo: Dominik Štěpán (4. A) – projekt bytového domu
2. místo: Dominik Vojta (4. S) – projekt galerie
3. místo: Vojtěch Niedermertl (4. A) – projekt kavárny
3. místo: Daniel Vojtovič (4. S) – projekt fitness centra

A co bylo dál?
Okresní kolo proběhlo dne 16. dubna 2019 na SPŠ chemické, kde o pořadí rozhodovala šestičlenná porota. Ta měla na prezentující studenty více či méně obtížné otázky, s nimiž se ovšem soutěžící bravurně vypořádali.

Matěj Kučera obsadil 1. místo a Daniel Hašek místo druhé. Oba soutěžící postoupili do krajského kola, které proběhne dne 10. května 2019 v aule Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě.

Všem účastníkům děkuje komise POS a KOC za reprezentaci a přeje jim mnoho dalších úspěchů!

Ing. Silvie Kempová