Celostátní kolo 2019 – transportní obal

1. místo – Kateřina Čajanová (3. A), Adéla Ufenfeldová (3. A)

Celostátní kolo – model Vodní nádrž NADĚJE

2. místo – Kateřina Čajanová (3. A), Adéla Ufenfeldová (3. A)