Celostátní kolo 2018 – prezentace

1. místo – Jan Pytlík (4. L)

Celostátní kolo – model

3. místo – Kateřina Čajanová (2. A), Jan Pytlík (4. L), Adéla Ufenfeldová (2. A)