Hlasováním studenti i učitelé rozhodli o následujícím pořadí na stupni vítězů:

KATEGORIE PRÓZA:

  1. Josef Kovalčík (3. C) – text č. 5
  2. Anna Svobodová (2. L) – text č. 2

KATEGORIE POEZIE:

  1. Nikol Janečková (3. C) – text č. 6
  2. Jiří Novák (3. A) – text č. 8

Všem účastníkům soutěže i hlasujícím děkujeme a autorům vítězných prací gratulujeme!

Vyučující českého jazyka

LIterární soutěž SPŠS Ostrava 2022