Ve dnech 18.–22. 10. 2021 se naše škola pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje opět zapojí do potravinové sbírky organizované Potravinovou bankou v Ostravě u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který každoročně připadá na 17. října. Cílem této akce je sběr potravin, které budou poskytnuty lidem ohroženým chudobou, jako jsou matky s dětmi v azylových domech, lidé bez domova, osamělí senioři apod.

Do kabinetu výchovné poradkyně přinášejte potraviny trvanlivějšího charakteru, jako jsou např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cereálie, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy aj. v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby. 

Loni se celkem vybralo téměř 6 tun a naše škola přispěla 139 kg potravin v hodnotě 11 537 Kč. Všem, kteří se zapojili, děkujeme.

Mgr. Eva Jeništová

SPŠS Ostrava potravinová sbírka 2021