Naši geodeti, tentokrát žáci prvního ročníku, opět navštívili Planetárium Ostrava. Zhlédli jsme vzdělávací film „Vidím, vidíš, vidíme“, který se týkal fyzikálního principu světla, stavby oka a optiky obecně. Protože základy optiky v prvním ročníku v předmětu geodézie probíráme, byl pro nás přínosný. Před vzdělávacím filmem byla komentovaná prohlídka noční oblohy. Na závěr si žáci prohlédli exponáty stálé expozice.

Ing. Lucie Švancarová

2022_SPŠS Ostrava_Planetarium 2022_SPŠS Ostrava_Planetarium 2022_SPŠS Ostrava_Planetarium