Putovní výstava představuje jedenáct realizovaných projektů světově proslulého amerického architekta a známého akvarelisty Stevena Holla. Připravila ji Nadace Stevena Myrona Holla a jejím kurátorem je Nina Stritzler-Levine.  Výstava nabízí Hollův pohled na architekturu, především na tvorbu architektonického díla, jak naznačuje už samotný název. 4. L se o tom mohla přesvědčit 14. 10. 2021 během komentované prohlídky, která blíže představila koncepci tvorby Stevena Holla.

Celá výstava je rozdělena do 3 sekcí. V první naleznete několik Hollových konceptů, a to především v podobě modelů z geometrických těles a akvarelových obrázků, které Steven Holl vytváří místo černobílých skic. V druhé sekci uvidíte návrhy už realizovaných staveb a projektů v podobě realistických modelů. V třetí části zhlédnete přibližně hodinový film, který zachycuje výsledné dojmy po zhotovení staveb. Holl totiž zdůrazňuje, že každá stavba vytváří určitý dojem a svým způsobem je unikátní. 

Nejen pro obyvatele města Ostravy byl tou nejzásadnější stavbou na výstavě model koncertního sálu Janáčkovy filharmonie, který se začne přistavovat k Domu kultury města Ostravy v roce 2022. Tématu výstavby a rekonstrukce kulturního domu věnoval Steven Holl spolu s architektem Martinem Kropáčem z pražského studia Architecture Arts také značnou část podvečerní debaty, která se konala 14. 10. 2021 přímo v DK města Ostravy. Podle názoru obou architektů se bude jednat o význačnou stavbu, která ve výsledku vytvoří úchvatný kontrast mezi starým domem kultury a novou moderní přístavbou, jež se té původní ani nedotkne. Každý Ostravan by určitě měl při první příležitosti, která se mu naskytne, koncertní sál navštívit.

Steven Holl vychází z přesvědčení, že architekt si nemá osvojovat svůj styl, ale naopak má dílo uzpůsobit krajině, ve které se nachází, a lidem, kteří budou budovu využívat. Zároveň není velkým zastáncem moderních virtuálních technologií a preferuje, když architekturu může vnímat všemi smysly, které nejsou jakkoliv nahraditelné. A přesně o tom to je. Být na výstavě přímo je úplně něco jiného než výtvory vidět jen na plochých obrazovkách počítače. Do 5. 12. 2021 máte tu možnost i vy! 

Jan Gintner, 4. L

SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture SPŠS Ostrava na výstavě Steven Holl: Making Architecture