Studenti 2. G, 2. B a 3. G se ve dnech 27.–28. 6. 2022 podívali do CHKO Pálava. Exkurzi finančně podpořila ASK ČR.

V pondělí byla na programu návštěva Geoparku Turold, kde jsme si kromě přírodní expozice prohlédli také jeskyni na Turoldu a dozvěděli se mnoho informací o různých horninách a jejich využití ve stavebnictví.

Odpoledne se všichni autobusem přesunuli na naučnou archeostezku mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi s výhledem na Novomlýnské nádrže. Vyslechli jsme si výklad Ing. Hankové o vzniku krajiny, přeměně z lužního lesa na vodní plochy a vlivu člověka na floru i faunu daného regionu, doplněný mapovými podklady a ukázkami topografických tvarů v okolí.

Den jsme zakončili v kempu ve Strachotíně zábavným testem, na němž se podíleli realizátoři projektu i studenti.

V úterý jsme navštívili Archeopark Pavlov, abychom si při komentované prohlídce prohlédli Věstonickou Venuši, záhadný trojhrob nebo nejstarší moravskou mapu na mamutím klu.

Poslední zastávkou byla prohlídka hradu Špilberk, kde nám pan Pavel Zdráhal poskytl cenné informace o okolí hradu. Po výkladu Ing. Kauzlaričové o jeho historii, použitých materiálech a způsobu života v něm následovala komentovaná prohlídka hradních katakomb.

Ing. Hanková a Ing. Kauzlaričová

2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava 2022_Pálava_SPŠS Ostrava