Dne 26. 3. 2019 se otevřely dveře naší školy znalcům architektury, aby si mohli důkladně prohlédnout modely zhotovené třídou 1. L, třeba nad nimi i žasnout a následně ohodnotit pět nejlepších výtvorů. Měli jsme tu čest uvítat hlavního architekta města Ostravy Ing. arch. Cyrila Vltavského, předsedu obce architektů města Ostravy Ing. arch. Martina Chválka, zástupce České komory architektů Ing. arch. Radima Václavíka a také paní Ing. Janu Procházkovou.

Výstava probíhala ve vestibulu školy, kde byla na lavicích všechna díla umístěna. Na začátku hosty srdečně přivítala profesorka architektury Ing. arch. Eva Melkusová s ředitelem školy Ing. Norbertem Hanzlíkem a posléze jim rozdala lístky s políčky pro hodnocení. A tak si pánové architekti začali detailně prohlížet zhotovené modely, jeden po druhém, vyptávali se na detaily autorů děl, například z čeho je stavba vytvořena, jestli už ji někdy v životě navštívil a viděl ji tak v plné kráse, nebo jestli ji hodlá spatřit v budoucnu, jak dlouho na ní pracoval, co se mu nejvíce na stavbě líbilo, co bylo obtížné na modelu zrealizovat, a mnoho dalších otázek, na které studenti nadšeně odpovídali.

Mezi námi nepochybně stoupala nervozita, když došlo na prezentování modelů architektům, ale je to zase příprava na naši budoucí profesi, protože prosadit si svoje dílo je stejně důležité jako ho navrhnout. Samozřejmě došlo také na kritiku, ale ta k designu patří, protože z chyb se člověk učí nejlépe. Tato akce byla pro nás velkým přínosem, a proto děkujeme nejen hostům, ale také paní inženýrce Melkusové za organizaci tohoto dne a řediteli školy inženýru Hanzlíkovi za umožnění příjemného setkání se známými architekty.

Na výsledky modelů se můžeme těšit co nevidět.

 

Za třídu 1. L Jan Gintner a Kvido Klawe