Ve středu 10. 11. 2021 se studenti 3. L vydali do stotisícové metropole Hané, aby tentokrát ve Vlastivědném muzeu zhlédli nejen unikátní výstavu „Slavné slezské meteority“, jež v červenci roku 1925 objevili dělníci v Lundwallově cihelně v Opavě-Kylešovicích. První kusy těžkých kamenů (celková váha vystavených exponátů je 8 kg!) byly nalezeny v kulturní vrstvě sídliště paleolitických lovců, přičemž stáří této lokality s ohništi a pazourkovými nástroji se datuje do doby před 18 000 lety.

V sále svaté Kláry se pak kochali více než pěti desítkami grafik secesního malíře a ilustrátora Alfonse Muchy, který žil v Paříži a který se proslavil především spoluprací se světoznámou francouzskou herečkou Sarah Bernhardt, pro niž vytvořil řadu divadelních plakátů, viz vystavené Médea a Lorenzaccio.

Naše už celkově třetí zastavení v Olomouci (v prosinci 2019 jsme obdivovali Věstonickou venuši a v únoru 2020 zase pověstnou hlavu Kelta, obojí originály) ovšem započalo v secesní vile manželů Eugenie a Otto Primavesi, postavené v letech 1905–1906. Jejich častým hostem býval Gustav Klimt, jehož Juditou se pyšní mimo jiné i ostravská GVU. Nadšený a detailní výklad průvodkyně zaujal stejně jako obě výše zmíněné výstavy.

Šesté největší město ČR stojí rozhodně za návštěvu, lákavou turistickou atrakcí je např. sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, který je zapsán na seznamu památek UNESCO, ale také radnice s orlojem, dóm sv. Václava, Arcibiskupský palác, v němž má sídlo Arcidiecézní muzeum aj. Úžasnou atmosférou dýchají i vánoční trhy. A to vše jsme zažili.

  1. L a Eva Jeništová

SPŠ stavební Ostrava se vydala za opavskými meteority a secesí do Olomouce SPŠ stavební Ostrava se vydala za opavskými meteority a secesí do Olomouce SPŠ stavební Ostrava se vydala za opavskými meteority a secesí do Olomouce SPŠ stavební Ostrava se vydala za opavskými meteority a secesí do Olomouce SPŠ stavební Ostrava se vydala za opavskými meteority a secesí do Olomouce