Příspěvkem 148 kg potravin jsme pomohli ostravské organizaci S.T.O.P., z. s., což je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora ohrožených jednotlivců, dětí a rodin v překonávání hendikepů a v nápomoci zpřístupnění širokých příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové populaci.

Poděkování Potravinové banky v Ostravě míří k Pavlíně Frankové, Adamu Hrabovskému, Adamu Fritschovi, Tadeáši Spáčilovi, Daliboru Bartkovi, Amosi Ferancovi, Adamu Lacinovi, Petru Hýblovi (všichni 1. A), Davidu Tvarůžkovi, Ondřeji Kubicovi, Jonáši Kociánovi, Matyáši Peterkovi, Stanislavu Pustějovskému (všichni 1. B), Marku Mantuanellimu, Anně Šmídové, Aleši Oczadlymu, Michalu Hrochovi, Ondřeji Pavlíkovi, Jakubu Vyviálovi, Patriku Hájkovi, Matěji Hranickému, Sarah Daniele Hrkeĺové, Harrymu Hidsonovi, Vojtěchu Ježíškovi (všichni 2. B), Lukáši Pavlasovi, Vojtěchu Klečkovi, Haně Wilkové, Tereze Hýžové (všichni 2. G), Petru Lichému (2. L), Sabině Fryčákové, Nikol Janečkové, Valerii Čečkové, Vojtěchu Šmatelkovi, Martinu Pokludovi, Ondřeji Kretkovi (všichni 3. C), Lukáši Davidovi (3. G), Štěpánce Chrenové, Vilému Hýlovi (oba 3. L), dále PaedDr. Zdeňce Klečkové, Ing. Silvii Kempové, Mgr. Janě Montagové, Ing. Petru Seidlerovi a Sylvii Honové.

Za spolupráci rovněž děkuje Eva Jeništová

2021_SPŠS Ostrava_Potravinová sbírka