Maturitní termíny

Geodeti na VŠB

Společná část

Profilová část

Společná část

(stanovuje ministerstvo)

Katalogy požadavků pro společnou část maturitní zkoušky jsou vystaveny na elektronické nástěnce.

Další informace ke společné části maturitní zkoušky včetně ilustračních testů a zadání z minulých let jsou na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz

Didaktické testy nejsou hodnoceny známkou, ale pouze uspěl / neuspěl.

Typ zkouškyPředmětForma zkoušky
Povinná zkouška český jazyk a literaturadidaktický test
Volitelná zkouška
(žák si musí zvolit jednu z možností)
cizí jazykdidaktický test
matematikadidaktický test
Nepovinné zkoušky
(žák si může zvolit max. 2 nepovinné zkoušky,
a to matematiku rozšiřující a druhou z volitelných zkoušek)
matematika rozšiřující
(hodnocení se nezapočítává do celkového
hodnocení maturitní zkoušky)
didaktický test

Povolené pomůcky k didaktickým testům maturitní zkoušky

  • Matematika – tabulky a kalkulačka bez grafického režimu a řešení rovnic
  • Český jazyk – pomůcky žádné
  • Anglický, německý jazyk – pomůcky žádné

Pozvánky k didaktickým testům

  • Pozvánky k didaktickým testům budou zaslány na žákův školní mail.
  • V pozvánkách je uvedeno číslo učebny. Žáci jsou povinni si toto číslo poznačit a jít rovnou do učebny.