Dne 11. 11. 2015 pořádal Institut environmentálního inženýrství VŠB-TU Ostrava závěrečný workshop k 6. ročníku soutěže „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“. Z naší školy se soutěže zúčastnil tým žáků z 2. a 3. ročníku technického lycea: Jan Pytlík, Jan Petr van Hattem a Jan Kubošek).

Studenti se s tématy „Revitalizace vybraného úseku řeky Ondřejnice“ a „Vodárenský koloběh vody v našem městě“ umístili na 3. místě a obdrželi finanční odměnu 5 000 Kč. Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Myšková

 

15_Soutěž voda01