V lednu se konala třídní kola soutěže v grafickém programu ArchiCAD v.20, do kterých se zapojili všichni žáci 4. ročníků oboru stavebnictví.

Nejlepší žáci z každé třídy (celkem 11 žáků 4. ročníků a rovněž 6 žáků 3. ročníků) se zúčastnili školního kola, které se konalo v pondělí 19. 2. 2018.

V časovém limitu tří vyučovacích hodin soutěžící vypracovali 3D model rodinného domku, půdorysy, řez a pohledy.

Ve dnech 21.-26. 2. 2018 proběhlo vyhodnocení školního kola.

Porota složená ze 17 členů učitelského sboru hodnotila 6 nejlepších prací a dospěla k těmto výsledkům:

  1. místo Kateřina Poislová 4. S (72 bodů)
  2. místo Karin Hájková 4. S (62 bodů)
  3. místo Tomáš Drahoňovský 4. A (49 bodů)
  4. místo Jakub Šabacký 4. B (29 bodů)
  5. místo Vojtěch Niedermertl  3. A (17 bodů)

Kateřina Poislová a Karin Hájková budou reprezentovat naši školu v  celostátním kole v Českých Budějovicích, které se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018.

Všem soutěžícím blahopřejí učitelé odborných předmětů KOC a CAD.