V lednu a únoru se konala třídní kola soutěže Projektování v grafickém programu ArchiCAD v.17, do kterých se zapojili všichni žáci 4. ročníků oboru stavebnictví. Sedm nejlepších žáků ze čtvrtých ročníků a rovněž čtyři žáci z třetích ročníků postoupili do školního kola, které proběhlo v úterý 21. 2. 2017.
V časovém limitu tří vyučovacích hodin soutěžící vypracovali 3D model rodinného domu, půdorys, řez, pohledy a tabulky.
Porota složená z 20 členů učitelského sboru hodnotila 10 nejlepších prací a dospěla k těmto výsledkům:
1. místo Jan Wondra 4. B 93 bodů
2. místo Jakub Kasper 4. A 86 bodů
3. místo Tomáš Drahoňovský 4. A 71 bodů
4. místo Martin Kuchár 4. B 56 bodů
5. místo Patrik Holiš 3. A 32 bodů

Jan Wondra a Jakub Kasper budou reprezentovat naši školu v celostátním kole v Českých Budějovicích dne 23. 3. 2017.

Všem soutěžícím blahopřejí učitelé odborných předmětů KOC a CAD.