Dne 8. 6. 2016 proběhlo na naší škole školní kolo „Soutěže o nejlepší projekt“, pořádané společností Wienerberger.

Výsledky kategorie 4. ročníků:

  1. místo – Filip Galda (4. C)
  2. místo – Lukáš Zapletálek (4. A)
  3. místo – Jan Ozog (4. A)

Výsledky kategorie 3. ročníků:

  1. místo – Tomáš Drahoňovský (3. A)
  2. místo – Anna Bortlíková (3. B)
  3. místo – Marek Holaň (3. A)

Všichni ocenění studenti postoupili v soutěži do celostátního kola (http://wienerberger.cz/inspirace/vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-sedm%C3%A9ho-ro%C4%8Dn%C3%ADku-sout%C4%9B%C5%BEe-o-nejlep%C5%A1%C3%AD-projekt).

Ing. Elizaveta Charvátová