Dne 12. 6. proběhlo celostátní kolo soutěže Středoškolská odborná činnost, ve které obhajovali svou práci tito studenti třídy 4. B: Kristýna Kavková, Eliška Zajíčková, Daniel Mařák, Václav Namyslo a Jan Olšina a to v kategorii 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů. Tématem jejich práce byla Revitalizace zahrady objektu Marianum v Opavě. Svou obhajobu zvládli na výbornou a obsadil nádherné 4. místo.

Gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Ing. Silvie Kempová

 OLYMPUS DIGITAL CAMERASOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava SOČ na SPŠ stavební Ostrava

SOČ je odborná soutěž, ve které si mohou studenti vybrat z 18 vědních oborů. Cílem této soutěže, vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem dětí a mládeže MŠMT, je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

 

Soutěž probíhá ve čtyřech kolech (školní, okresní, krajské a celostátní), a to formou soutěžních přehlídek. Soutěžící musí napsat odbornou soutěžní práci v rozsahu 20–30 normostran bez příloh (odpovídá bakalářské práci na VŠ), vytvořit video s prezentací a pak svou práci online obhájit.

 

Naši školu reprezentovalo 5 studentů třídy 4. B, Kristýna Kavková, Eliška Zajíčková, Daniel Mařák, Václav Namyslo a Jan Olšina, a to v kategorii 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů. Tématem jejich práce byla Revitalizace zahrady objektu Marianum v Opavě. V této práci nejprve zmínili historii objektu, následně zmapovali původní stav a podle něj navrhli potřebné úpravy zahrady a objektů, které jsou na ní postavené.

 

Studenti ve své práci chtějí zpřístupnit prostory zahrady veřejnosti. Zahrada je v současnosti nesjednocená, proto je potřeba provést rozdělení na klidovou, pěstitelskou, sportovní a společenskou část. V klidové části se nyní nachází nevyužívaný bazén a dřevostavba (kůlna). Místo bazénu bude vytvořeno menší jezírko, jež by tvořilo pomyslný střed klidové části. Původní dřevostavba bude přestavěna na menší altánek, jenž by se v letním počasí mohl využívat jako letní kino nebo k pořádání menších koncertů. V pěstitelské části se nyní nachází dva skleníky a sklad ve špatném stavu, proto je potřeba provést bourací práce a výstavbu nových skleníků, u kterých se bude nacházet bylinková zahrada. Pro sportovní aktivity bude sloužit nově vybudované víceúčelové hřiště, které se vytvoří na místě zahrady, jež je v současnosti bez využití. Pro setkávání osob bude otevřena kavárna s terasou, která vznikne revitalizací přilehlého domu, nacházejícího se na hranici zahrady. Poblíž kavárny bude vytvořeno dětské hřiště.

 

Protože objekt Marianum je církevní místo s kaplí Božského srdce Páně, rozhodli se studenti v areálu zahrady vytvořit sochu Panny Marie. Ta by se stala patronkou všech návštěvníků a sportovních nadšenců, kteří si sem přišli zasportovat, a hlavně by tvořila dominantu zahrady, viditelnou již z přilehlého vlakového nádraží.

 

O pořadí v okresním i krajském kole rozhodovala tříčlenná porota, která měla na prezentující studenty více či méně obtížné otázky, s nimiž se soutěžící bravurně vypořádali. V obou kolech obsadili studenti druhé místo, a postoupili tak do kola celostátního, které proběhne 11.–13. 6. 2021. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a držíme palce!

 

Ing. Silvie Kempová