Krajské kolo SOČ

Kategorie Stavebnictví, architektura a design interiérů:

3. místo – Jan Wondra (4. B) 
4. místo – Anna Bortlíková (4. B) 

Kategorie Ochrana a tvorba životního prostředí:

3. místo – Jan Kubošek (4. L)