Každoročně na začátku 2. pololetí pořádáme pro studenty všech ročníků školní kolo matematické soutěže, zúčastnit se mohou všichni zájemci o matematiku. Žáci řeší typově podobné úlohy z minulých ročníků celostátní matematické soutěže.

Z každého ročníku postupují dva nejlepší žáci do celostátního kola, které se koná obvykle koncem března na ISŠ Na Jízdárně.

Témata pro jednotlivé ročníky:

1. ročník: učivo ZŠ, úprava výrazů, lineární rovnice a nerovnice, slovní úlohy, goniometrické funkce pro pravoúhlý trojúhelník

2. ročník: kvadratické rovnice a nerovnice, kvadr. funkce, práce s grafem, slovní úlohy

3. ročník: planimetrie, stereometrie, obecný trojúhelník, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

4. ročník: posloupnosti, kombinatorika, pravděpodobnost, komplexní čísla, analytická geometrie přímky

V každém ročníku byli zatím aspoň dva úspěšní řešitelé.

Bližší informace k soutěži podá Mgr. Maryla Kopečná (kabinet 312).