I umělecký přednes může být zábavný a poučný. Přijď se přesvědčit v pátek 3. 3. 2023 od 8.00 do auly SPŠS. Nachystej si 2 texty (básnické, prozaické, publicistické) o délce 3 až 8 minut. Dřív, než je zpaměti předneseš, je 2 x vytištěné odevzdej do 16. 2. 2023 v kabinetě č. 13 (v knihovně), čímž se závazně přihlásíš. Na tvou účast se mimo jiné těší

Mgr. Eva Jeništová

Recitační soutěž SPŠS Ostrava