Dne 23. 3. 2017 se uskutečnil v Českých Budějovicích 16. ročník celostátní žákovské soutěže s mezinárodní účastí v projektování pozemní stavby v grafických programech. Jan Wondra ze 4. B obsadil v konkurenci 52 účastníků z 26 škol z České i Slovenské republiky vynikající 6. místo. Navázal tak na úspěchy z minulých let, kdy se SPŠ stavební Ostrava stabilně umisťovala v první desítce soutěžících a byla vyhodnocena jako nejúspěšnější škola v dosavadní patnáctileté historii soutěže.

Tato soutěž, organizovaná SPŠ stavební České Budějovice, je otevřená pro všechny grafické programy určené pro projektování pozemních staveb, tj. ArchiCAD, AutoCAD a Autodesk Revit. V tomto školním roce podalo přihlášku 26 škol z České a Slovenské republiky. Z každé školy se účastnili dva žáci s pedagogickým doprovodem, který se rovněž stal členem poroty. Soutěž je organizována tak, aby při hodnocení soutěžní práce nebylo členům poroty známo jméno zpracovatele a příslušnost ke škole. Naši školu reprezentovali Jan Wondra (4. B – 1. místo ve školním kole), Jakub Kasper (4. B – 2. místo) a jako pedagogický doprovod Ing. Radim Smetana.

Letos změřilo své síly 52 vybraných nejlepších žáků středních škol. Soutěžící měli za úkol během 3 hodin vytvořit na základě zadaného dispozičního schématu ve zvoleném programu prostorový model rodinného domu, z něj vygenerovat půdorysy 1NP, 2NP, řez A-A, čtyři pohledy a dva 3D náhledy v perspektivě. Půdorysy, řez a pohledy měli soutěžící vypracovat v měřítku 1:100 (studie bez označení hmot), 3D náhledy vytvořit v čarách bez použití textur a nakonec všechna zobrazení připravit pro tisk na papír formátu A1.

Naši účast v soutěži můžeme hodnotit jako velmi dobrou, neboť Jan Wondra získal výborné 6. místo (119 bodů) a pouze jeden bod mu chyběl k  5. místu.

Ing. Jiří Mikula (za učitele odborných předmětů POS, KOC a CAD)