Ve školním roce 2015/2016 probíhá na naší škole realizace projektu „Revitalizace objektu školy pro městskou ornitofaunu“. Projekt je zaměřen na ochranu rorýse obecného, jehož populační početnost následkem zateplování budov rychle klesá i přes to, že je podle zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody již dlouhodobě zařazen mezi zvláště chráněné druhy fauny České republiky v kategorii ohrožených druhů.

Na realizaci tohoto projektu nám byla poskytnuta dotace Moravskoslezského kraje a za aktivity spojené s ochranou rorýse obecného nám byl zástupcem České ornitologické společnosti Evženem Tošenovským předán titul „Rorýsí škola“.

Jedním z cílů projektu je zapojení žáků do praktické ochrany rorýse obecného, která spočívá ve vyhledávání ohrožených hnízdišť na budovách a následném informování vlastníků o možnostech řešení. V minulém školním roce se nám takto podařilo zachránit nejméně tři hnízda rorýse obecného, která byla ohrožena stavebními pracemi na budově. Dalším cílem projektu je výroba a instalace hnízdních budek na budovu školy, což předpokládá posílení hnízdních možností a růst populační hustoty cílového ptačího druhu.

Evžen Lovec žen_na web