Maturitní termíny

Geodeti na VŠB

Společná část

Profilová část

Profilová část

(stanovuje ředitel školy)

Profilová část slouží k profilaci školy a žáků, k uplatnění jejich specifik a záměrů.

V souladu s § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, se profilová část maturitní zkoušky skládá 

 • z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury,
 • pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak z písemné a ústní zkoušky z tohoto cizího jazyka (zkoušku lze nahradit certifikovanou zkouškou na úrovni minimálně B2 pro jazyk anglický, minimálně B1 pro jazyk německý),
 • ze tří povinných zkoušek,
 • maximálně ze 2 nepovinných zkoušek (známky z nepovinných zkoušek jsou uvedeny na maturitním vysvědčení, ale nezapočítávají se do celkového hodnocení).

  Složení profilové části pro jednotlivé obory

  36-47-M/01 Stavebnictví
  Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
  písemná práce
  ústní zkouška
  Povinná zkouška
  (pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
  cizí jazyk
  písemná práce
  ústní zkouška
  Povinné zkouškypozemní stavitelství
  stavební konstrukce
  praktická zkouška z odborných předmětů
  ústní zkouška
  ústní zkouška
  praktická zkouška
  Nepovinné zkouškyarchitektura
  geodézie
  ústní zkouška
  ústní zkouška

  78-42-M/01 Technické lyceum
  Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
  písemná práce
  ústní zkouška
  Povinná zkouška
  (pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
  cizí jazyk
  písemná práce
  ústní zkouška
  Povinné zkouškymaturitní práce z odborných předmětů
  matematika
  jedna volitelná zkouška z této nabídky:
  - cizí jazyk (jiný než ve společné části)
  - architektura
  - fyzika
  - ICT
  obhajoba
  písemná práce, ústní zkouška

  písemná práce, ústní zkouška
  ústní zkouška
  ústní zkouška
  ústní zkouška
  Nepovinné zkouškyvýběr z výše uvedených volitelných předmětů,
  pokud nebyly zvoleny jako zkoušky povinné

  36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí
  Povinná zkouškačeský jazyk a literatura
  písemná práce
  ústní zkouška
  Povinná zkouška
  (pokud si žák zvolil ve státní části cizí jazyk)
  cizí jazyk
  písemná práce
  ústní zkouška
  Povinné zkouškygeodézie
  tvorba map
  maturitní práce z odborných předmětů
  ústní zkouška
  ústní zkouška
  obhajoba
  Nepovinné zkouškygeodetické výpočty
  katastr nemovitostí
  ústní zkouška
  ústní zkouška