Moravskoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Trnavský kraj pořádají letos každý jeden kemp zaměřený na přírodovědné a technické obory, konkrétně se jedná o Chemický kemp v Moravskoslezském kraji, Fyzikální kemp v Trnavském kraji a Biologický kemp v Jihomoravském kraji.

Pokud máte zájem o přírodovědné nebo technické obory a chcete poznat nové podobně zaměřené vrstevníky z Jihomoravského kraje a ze Slovenska a zároveň si rozšířit obzory v daných oborech, můžete se přihlásit na zajímavý letní zážitkový vzdělávací kemp.

Ubytování, stravovaní a veškerý program jsou hrazeny z prostředků projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“.

Podrobnější informace: Chemický kemp pozvánka pro SŠ MSk (přihlašování na Chemický kemp –  do 31. 5. 2016 na https://docs.google.com/forms/d/12XC_RzK7eL21sT332VrHypeLortQVJZZfM1PxHA3LrA/viewform, počet míst je omezen); Biologicky kemp Lipka POZVANKA TTSK KEMP. Bližší informace k účasti a příjezdům na jednotlivé kempy obdrží účastníci po zpracování všech doručených přihlášek na e-mailové adresy.