Od 10. 10. 2016 do 14. 10. 2016 na naší škole proběhne potravinová sbírka, jež se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Potraviny se budou shromažďovat ve školní knihovně, v kabinetě č. 13.

V rámci sběru potravin jsou upřednostňovány především potraviny trvanlivé, jako je např. dětská výživa, kaše, piškoty, cukrovinky, cukr, mouka, těstoviny, luštěniny, rýže, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy apod. Vše by mělo být v původních, nepoškozených obalech a před vypršením data spotřeby.

Cílem této akce, realizované za podpory Moravskoslezského kraje ve dnech 14.–18. 10. 2016, je sběr potravin, jež budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi žijící v azylových domech, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další).

Vedení SPŠS obdrželo poděkování z kraje pro níže uvedené studenty, kteří se v loňském školním roce do sběru zapojili. Děkujeme Agátě Kaňákové, Martině Sedlákové, Janě Pospíšilové, Viktorii Goroľové, Janu Hrbáčkovi, Aleši Dvorskému, Filipu Galdovi, Danielu Davidovi, Martinu Kutrovi, Dominiku Michnovi, Kateřině Petruškové, Kryštofu Konůpkovi, Tereze Kretkové, Ivaně Rybářové, Sáře Pięntoňové, Václavu Holušovi, Pavlu Černíkovi, Petru Pavelkovi, Veronice Běťákové a Tereze Smejkalové.

Mgr. Eva Jeništová