Na základě nařízení MŠMT a MZ platí od 31. 5. 2021 následující pravidla:

Přítomnost ve škole

Od 24. 5. 2021 se obnovuje prezenční výuka v plném rozsahu pro všechny žáky školy.

Podmínky pro účast na vzdělávání jsou řešeny mimořádným opatřením tak, že žák

a) prokáže, že

 • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace dávky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

b) podstoupí preventivní antigenní test ve škole na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, nebo

c) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

 Pravidla pro provoz školy a testování

 • Žáci nosí ve vnitřních prostorech školy respirátor nebo chirurgickou roušku. Pokud možno, dodržují rozestupy alespoň 1,5 m, pravidelně používají dezinfekci a ve třídě větrají.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že na škole 24. 5. začínají maturity, je upraven rozvrh dle aktuální situace. Žáci najdou všechny úpravy v Bakalářích.
 • Výuka tělesné výchovy bude probíhat ve venkovním prostoru, bližší informace sdělí vyučující TV.
 • Testování ve škole bude probíhat vždy v pondělí před začátkem výuky v kmenové třídě.
  • Je potřeba, aby žáci, kteří se budou testovat ve škole, přišli 30 minut před začátkem výuky a dodrželi tento časový úsek při příchodu do školy!
  • Žáci, kteří budou pouze prokazovat prodělané onemocnění nebo dokládat test, přichází do školy nejpozději 10 minut před začátkem výuky.
  • Pokud žák bude v pondělí chybět, nechá se otestovat po příchodu do školy u Ing. Hvízdáka.
  • Škola bude evidovat pouze způsob prokázání některým z výše uvedených dokladů, nebo výsledek testu provedeného ve škole.

 Závěrečné ustanovení

 • Všechna tato opatření jsou realizována s jedním cílem, aby docházelo k co nejmenšímu vzájemnému kontaktu mezi lidmi, aby se tak zamezilo šíření infekce a aby byla zajištěna bezpečnost a ochranu zdraví žáků a zaměstnanců školy.

V Ostravě dne 19. 5. 2021                                                                        Ing. Norbert Hanzlík
ředitel školy