Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Přijímací řízení – vyhodnocení

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá podle pravidel popsaných v části  1. kolo

Předběžné pořadí

 • Předběžné pořadí uchazečů na základě dosažených bodů z testů z matematiky, češtiny a prospěch ze ZŠ bude zveřejněno na webových stránkách školy 28. 4. 2023
 • Zákonný zástupce může dne  28. 4. 2023 od 16:00 do 17:00 hodin nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Konečné pořadí

 •  Konečné výsledky přijímacího řízení (tzn. přijat, nepřijat) budou zveřejněny dne  28. 4. 2023 po 18 hodině pod uvedeným číslem jednacím (je na pozvánce ke zkoušce nahoře vlevo)
  • na úřední desce ve vstupní hale školy
  • na webových stránkách školy v části Výsledky
 • S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudeme sdělovat výsledky zkoušek ani jednací číslo telefonicky

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek slouží jako potvrzení uchazečova zájmu o studium na dané střední škole. Uchazeči o studium tento lístek v jedné kopii obdrží na základní škole, uchazeči z gymnázia na krajském úřadu.
 • Vzor vyplnění zápisového lístku 

                                       

 • Zápisový lístek musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení (tj. do 16. 5. 2023)
 • Zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu
 • Rodiče přijatých uchazečů nebo uchazeč mohou odevzdat zápisový lístek
  • osobně na podatelně školy dne  2. 5. 2023 od 8:30 do 17:00 hodin
  • v dalších dnech osobně od 7:15 do 14:30 hodin
  • současně s odevzdáním zápisového lístku můžete vyřídit potřebné vstupní formality (bližší informace jsou na pozvánce ke zkouškám)
  • zápisový lístek je možné zaslat poštou
 • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední školu po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu nebo na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Žádáme zákonného zástupce žáka, který nebude přijat, aby si dne  2. 5. 2023 od 8:30 do 17:00 hodin vyzvedl na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole
 • Zároveň je možné podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (tiskopis bude k dispozici na podatelně školy)
  • na základě odvolání je možné přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující pracovní den poštou
 • Pokud nebudete přijati a chtěli byste studovat na naší škole, obraťte se po obdržení rozhodnutí o nepřijetí na ředitelku školy PaedDr. Klečkovou nebo zástupkyni Ing. Ondrušovou, kteří s Vámi vzniklou situaci budou řešit

Jak postupovat dál

Jste přijatí a rozhodnete se pro studium na naší škole – jsme rádi a těšíme se na spolupráci v příštích letech

 • Odevzdejte zápisový lístek do 10 dnů od vyhlášení výsledků (do 16.5. 2023) na podatelně školy nebo ho zašlete poštou
 • Zápisový lístek musí podepsat ten zákonný zástupce, který je podepsán na přihlášce ke studiu
 • Prosíme, odevzdejte nám zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří nebyli napoprvé přijati
 • Další informace pro přijaté uchazeče najdete na webových stránkách školy v části pro studenty / pro 1. ročník (zde)

Jste přijatí, ale rozhodnete se pro studium na jiné škole

 • Je nám líto, že jste si nevybrali naší školu, ale samozřejmě Vám přejeme ve studiu hodně úspěchů
 • Zároveň Vás prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili prostřednictvím následujícího dotazníku https://forms.gle/dotaznik-prijati studenti
 • Za ochotu a vstřícnost Vám předem děkujeme

Splnili jste kritéria, ale nejste přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru

 • Vzhledem k tomu, že každý žák má podány dvě přihlášky a ne všichni přijatí k nám nastoupí, máte velkou šanci se k nám dostat
 • Je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne 2. 5. 2023 od 8.30 do 17.00 (pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující pracovní den poštou)
 • Máte-li zájem o studium na naší škole, prosím, obraťte se na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné kroky. Doporučujeme zajít osobně k ředitelce PaedDr. Klečkové nebo zástupkyni Ing. Ondrušové

 PaedDr. Zdeňka Klečková

ředitelka školy