Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Přijímací řízení – vyhodnocení

Vyhodnocení přijímacího řízení probíhá podle pravidel popsaných v části  1. kolo

Předběžné pořadí

 • Předběžné pořadí uchazečů na základě dosažených bodů z testů z matematiky, češtiny a prospěch ze ZŠ bude zveřejněno na webových stránkách školy …..dubna 2023
 • Zákonný zástupce může dne  ….. dubna 2023 od 7:00 do 8:00 hodin nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

Konečné pořadí

 •  Konečné výsledky přijímacího řízení (tzn. přijat, nepřijat) budou zveřejněny dne  ….. dubna 2023 po 8 hodině pod uvedeným číslem jednacím (je na pozvánce ke zkoušce nahoře vlevo)
  • na úřední desce ve vstupní hale školy
  • na webových stránkách školy v části Výsledky
 • S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nebudeme sdělovat výsledky zkoušek ani jednací číslo telefonicky

Zápisový lístek

 • Zápisový lístek musí být podán nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení (tj. do  ….. 5. 2023)
 • Zápisový lístek musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce ke studiu
 • Rodiče přijatých uchazečů nebo uchazeč mohou odevzdat zápisový lístek
  • osobně na podatelně školy dne  …. dubna 2023 od 8:30 do 17:00 hodin
  • v dalších dnech osobně od 7:15 do 14:30 hodin
  • současně s odevzdáním zápisového lístku můžete vyřídit potřebné vstupní formality (bližší informace jsou na pozvánce ke zkouškám)
  • zápisový lístek je možné zaslat poštou
 • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání na střední školu po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu nebo na základě odvolání

Nepřijatí uchazeči

 • Žádáme zákonného zástupce žáka, který nebude přijat, aby si dne  ….. dubna 2023 od 8:30 do 17:00 hodin vyzvedl na podatelně školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte ke vzdělávání na naší škole
 • Zároveň je možné podat odvolání proti nepřijetí ke studiu (tiskopis bude k dispozici na podatelně školy)
  • na základě odvolání je možné přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující pracovní den poštou
 • Pokud nebudete přijati a chtěli byste studovat na naší škole, obraťte se po obdržení rozhodnutí o nepřijetí, na ředitelku školy PaedDr. Klečkovou nebo zástupkyni Ing. Ondrušovou, kteří s Vámi vzniklou situaci budou řešit

Jak postupovat dál

Jste přijatí a rozhodnete se pro studium na naší škole – jsme rádi a těšíme se na spolupráci v příštích letech

 • Odevzdejte zápisový lístek do 10 dnů od vyhlášení výsledků (do ….5. 2023) na podatelně školy nebo ho zašlete poštou
 • Zápisový lístek musí podepsat ten zákonný zástupce, který je podepsán na přihlášce ke studiu
 • Prosíme, odevzdejte nám zápisový lístek co nejdříve, abychom věděli, kolik míst zbývá pro ty, kteří nebyli napoprvé přijati
 • Další informace pro přijaté uchazeče najdete na webových stránkách školy v části pro studenty / pro 1. ročník (zde)

Jste přijatí, ale rozhodnete se pro studium na jiné škole

 • Je nám líto, že jste si nevybrali naší školu, ale samozřejmě Vám přejeme ve studiu hodně úspěchů
 • Zároveň Vás prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili mailem na adresu kleckova@stav-ova.cz nebo telefonicky na číslo 597 317 632
 • Za ochotu a vstřícnost Vám předem děkujeme

Splnili jste kritéria (máte minimálně 50 bodů), ale nejste přijatí pro nedostatečnou kapacitu oboru

 • Vzhledem k tomu, že každý žák má podány dvě přihlášky a ne všichni přijatí k nám nastoupí, máte velkou šanci se k nám dostat
 • Je vhodné vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí osobně (je to rychlejší než zaslání poštou) na podatelně školy dne ….. 4. 2023 od 8.30 do 17.00 (pokud tak neučiníte, bude rozhodnutí posláno následující pracovní den poštou)
 • Máte-li zájem o studium na naší škole, prosím, obraťte se na vedení školy, které s Vámi projedná potřebné kroky. Doporučujeme zajít osobně k ředitelce PaedDr. Klečkové nebo zástupkyni Ing. Ondrušové

 Nesplnili jste kritéria (nemáte minimálně 50 bodů)

 • Bohužel Vás nemůžeme přijmout ani na odvolání
 • Bude-li vyhlášeno druhé kolo a vy splňujete podmínky (10 bodů za prospěch ze základní školy), podejte přihlášku ke studiu do 2. kola přijímacího řízení
 • Informace o volných místech a termínu druhého kola budou zveřejněny na webových stránkách školy
 • Pokud nesplňujete podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení (minimálně 10 bodů za prospěch ze základní školy, kritéria najdete zde), podejte si přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení na jinou školu, na které podmínky přijetí splníte

PaedDr. Zdeňka Klečková
ředitelka školy