Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Přihláška, termíny

Podání přihlášky ke studiu

 • Informace budou upřesněny v průběhu ledna 

Přiznané uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky (PUP)

 • Žáci se zdravotním znevýhodněním nebo specifickou poruchou učení, kteří chtějí uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, jsou povinni doložit k přihlášce originál písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
 • Doporučení nutno doručit současně s přihláškou 

Cizinci

 • Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu.
 • Na základě opatření obecné povahy MSMT-29772/2022-1 má cizinec na základě žádosti doručené současně s přihláškou právo konat písemný test jednotné z matematiky v ukrajinském jazyce.

Formulář přihlášky

 • Připravíme pro Vás ke stažení předvyplněné formuláře přihlášek na naši školu pro všechny obory
  • Vzory doplníme ihned, jakmile je vydá MŠMT

  Pár tipů pro uchazeče pro přípravu k přijímacím zkouškám

  1. Začni včas
  • Nepodcenit přípravu se vyplatí.
  • S učením začni s dostatečným předstihem.
  • Získáš dost času v klidu se připravit a vyhneš se zbytečnému stresování před zkouškou.
  1. Projdi si testy z minulých let
  • Nejlepší představu o podobě přijímaček ti dají testy z minulých let.
  • Úlohy se často opakují nebo jsou hodně podobné.
  • Vyzkoušej si několik testů a při jejich vyplňování si vytvoř prostředí jako při samotné zkoušce –⁠ připrav si povolené pomůcky a změř si čas.
  • Tak se seznámíš s úlohami v testech a naučíš se pracovat s časem, což může být během přijímaček zásadní.
  1. Zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky
  • Až si vyzkoušíš několik testů, zjistíš, jaké úlohy ti jdou samy a nad jakými musíš přemýšlet delší dobu.
  • V další přípravě se zaměř na oblasti, ve kterých máš nedostatky.
  • Stejně tak postupuj při samotných zkouškách –⁠ nejdříve se zaměř na úlohy, které ti jdou snadno. K těm, u kterých si nevíš rady, se vrať později.
  1. Vyzkoušej i jiné informační zdroje
  • Kromě testů z minulých let vyzkoušej i další zdroje –⁠ učebnice, sešity, různé druhy cvičných a porovnávacích testů, internetové kurzy, výuková videa nebo doučování (inspiraci můžeš najít třeba tady nebo tady).
  • Díky tomu zjistíš, z čeho se ti učí nejlépe, protože každému vyhovuje něco jiného.
  • Můžeš také požádat o radu starší kamarády, kteří už mají přijímačky za sebou.
  1. Udělej si plán přípravy
  • Naplánuj si, kdy a co se budeš učit.
  • Stanov si čas, který budeš pravidelně věnovat přípravě na přijímačky a snaž se ho dodržovat.
  • S plánem se vyhneš prokrastinaci a učivo si snadno rozdělíš do zvládnutelných celků.
  1. Vytvoř si systém
  • Pokud tvoje příprava nebude mít systém, ztratíš učením zbytečně moc času.
  • Nad učebnicemi nemusíš strávit nekonečné množství hodin.
  • Mnohem efektivnější je rozvrhnout síly a učit se častěji po menších částech.
  • S dodržováním systému ti může pomoct učebnice, kurzy, rodiče, domácí učitel nebo společné učení s kamarády.
  1. Zajdi na zkoušky nanečisto nebo do přípravných kurzů
  • Spousta škol a společností nabízí zkoušky nanečisto nebo přípravné kurzy.
  • Otestuješ svoje znalost, zažiješ atmosféru školy a vyzkoušíš si, jak se cítíš v cizím prostředí.
  • Na oficiální zkoušky pak půjdeš mnohem klidnější.

   „Tento článek jsme vytvořili společně s Než zazvoní( www.nezzazvoni.cz)