Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Přihláška, termíny

Podání přihlášky ke studiu

 • Uchazeč může podat tři přihlášky na střední školu s jasně danou prioritou škol nebo oborů, kterou pak nelze měnit.
 • Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 jedním z následujících způsobů (systém pro podávání elektronických přihlášek www.dipsy.cz):

   

  • elektronicky (přihlášení do informačního systému např. bankovní identitou nebo s využitím datové schránky),
  • v podobě výpisu získaného z informačního systému (přihlášku vyplní v systému bez přihlášení, vytiskne výpis a doručí ho do školy),
  • na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT (ke stažení zde), který s přílohami doručí do školy.
 • Pro žádný náš obor studia se nevyžaduje potvrzení od lékaře.
 • V případě výpisu nebo tiskopisu posílaného přes datovou schránku, je nutné mít všechny dokumenty v konvertované podobě.

Přiznané uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky (PUP)

 • Žáci se zdravotním znevýhodněním nebo specifickou poruchou učení, kteří chtějí uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, jsou povinni doložit současně s přihláškou vyjádření školského poradenského zařízení (sken, fotokopie)

Cizinci

 • Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu
 • Na základě opatření obecné povahy MSMT-26560/2023-1 ​ má cizinec na základě žádosti doručené současně s přihláškou právo konat písemný test jednotné z matematiky v ukrajinském jazyce

​Prospěch ze ZŠ

 • Hodnotíme 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídající ročníky víceletého gymnázia) z předmětů jazyk český, jazyk anglický, matematika, fyzika, chemie
 • Prospěch lze doložit jako sken nebo fotokopii vysvědčení nebo na příloze Hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání ověřeného školou (QR kód, signace)

Web o digitalizaci přijímacího řízení  https://www.prihlaskynastredni.cz/

 • ​Informace, jak podat přihlášku
 • Podrobné informace k 1., 2. a dalším kolům přijímacích zkoušek
 • Video vysvětlující přiřazení žáků na školy
 • Dokumenty ke stažení: přihláška, hodnocení na vysvědčení apod.

Informační brožura pro uchazeče s harmonogramem přijímacího řízení

 

Pár tipů pro uchazeče pro přípravu k přijímacím zkouškám

 1. Začni včas
 • Nepodcenit přípravu se vyplatí.
 • S učením začni s dostatečným předstihem.
 • Získáš dost času v klidu se připravit a vyhneš se zbytečnému stresování před zkouškou.
 1. Projdi si testy z minulých let
 • Nejlepší představu o podobě přijímaček ti dají testy z minulých let.
 • Úlohy se často opakují nebo jsou hodně podobné.
 • Vyzkoušej si několik testů a při jejich vyplňování si vytvoř prostředí jako při samotné zkoušce –⁠ připrav si povolené pomůcky a změř si čas.
 • Tak se seznámíš s úlohami v testech a naučíš se pracovat s časem, což může být během přijímaček zásadní.
 1. Zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky
 • Až si vyzkoušíš několik testů, zjistíš, jaké úlohy ti jdou samy a nad jakými musíš přemýšlet delší dobu.
 • V další přípravě se zaměř na oblasti, ve kterých máš nedostatky.
 • Stejně tak postupuj při samotných zkouškách –⁠ nejdříve se zaměř na úlohy, které ti jdou snadno. K těm, u kterých si nevíš rady, se vrať později.
 1. Vyzkoušej i jiné informační zdroje
 • Kromě testů z minulých let vyzkoušej i další zdroje –⁠ učebnice, sešity, různé druhy cvičných a porovnávacích testů, internetové kurzy, výuková videa nebo doučování (inspiraci můžeš najít třeba tady nebo tady).
 • Díky tomu zjistíš, z čeho se ti učí nejlépe, protože každému vyhovuje něco jiného.
 • Můžeš také požádat o radu starší kamarády, kteří už mají přijímačky za sebou.
 1. Udělej si plán přípravy
 • Naplánuj si, kdy a co se budeš učit.
 • Stanov si čas, který budeš pravidelně věnovat přípravě na přijímačky a snaž se ho dodržovat.
 • S plánem se vyhneš prokrastinaci a učivo si snadno rozdělíš do zvládnutelných celků.
 1. Vytvoř si systém
 • Pokud tvoje příprava nebude mít systém, ztratíš učením zbytečně moc času.
 • Nad učebnicemi nemusíš strávit nekonečné množství hodin.
 • Mnohem efektivnější je rozvrhnout síly a učit se častěji po menších částech.
 • S dodržováním systému ti může pomoct učebnice, kurzy, rodiče, domácí učitel nebo společné učení s kamarády.
 1. Zajdi na zkoušky nanečisto nebo do přípravných kurzů
 • Spousta škol a společností nabízí zkoušky nanečisto nebo přípravné kurzy.
 • Otestuješ svoje znalost, zažiješ atmosféru školy a vyzkoušíš si, jak se cítíš v cizím prostředí.
 • Na oficiální zkoušky pak půjdeš mnohem klidnější.

 „Tento článek jsme vytvořili společně s Než zazvoní( www.nezzazvoni.cz)