Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Přihláška, termíny

Podání přihlášky ke studiu (1. 3. 2023)

 • Přihláška do 1. kola přijímacího řízení musí být do školy doručena do 1. 3. 2023
 • Přihlášku lze podat
   • přímo na podatelnu (vrátnici) naší školy osobně od 7:00 do 14:30 hodin (v týdnu od 6. 2. –  12. 2. 2023 jen do 12:30 hod.)
   • nebo doručit poštou

Přiznané uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky (PUP)

 • Žáci se zdravotním znevýhodněním nebo specifickou poruchou učení, kteří chtějí uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky, jsou povinni doložit k přihlášce originál písemného vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
 • Doporučení nutno doručit současně s přihláškou (nejpozději do 1. 3. 2023)

Cizinci

 • Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou požádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka. Žádost musí být podaná současně s přihláškou ke studiu.
 • Na základě opatření obecné povahy MSMT-29772/2022-1 má cizinec na základě žádosti doručené současně s přihláškou právo konat písemný test jednotné z matematiky v ukrajinském jazyce.

Formulář přihlášky

 • Připravili jsme pro Vás ke stažení předvyplněné formuláře přihlášek na naši školu pro všechny obory
 • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na naší škole
  • musí mít dvě přihlášky (druhá přihláška nemusí být orginál, lze ji okopírovat)
  • na prvním místě v přihlášce uveďte školu a název jednoho oboru vzdělání a na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání (na pořadí nezáleží)
 • Prospěch na přihlášce potvrzuje základní škola (druhý list přihlášky)

Zdravotní způsobilost

 • Uchazeči o studium technického lycea nemusí mít na přihlášce potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Uchazeči o studium stavebnictví a geodézie musí mít od lékaře potvrzení o zdravotní způsobilosti (razítko a podpis), které se vztahuje i na praktickou výuku
  • Lze využít jednu z následujících možností
   • potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrdí lékař na tomto formuláři (po kliknutí na odkaz můžete formulář stáhnout), doložíte ho k přihlášce a pak už nemusíte mít způsobilost na přihlášce,
   • na přihlášce ke studiu je text Schopen studia daného oboru včetně praktické výuky (v předvyplněné přihlášce je uveden) – v tomto případě už nepotřebujete potvrzení na samostatném formuláři, ale doporučujeme, abyste si výše uvedený formulář vzali k lékaři, jsou v něm upřesněny pracovní podmínky pro praktickou výuku, někteří lékaři tyto informace požadují, jinak posudek nevydají.

Pár tipů pro uchazeče pro přípravu k přijímacím zkouškám

 1. Začni včas
 • Nepodcenit přípravu se vyplatí.
 • S učením začni s dostatečným předstihem.
 • Získáš dost času v klidu se připravit a vyhneš se zbytečnému stresování před zkouškou.
 1. Projdi si testy z minulých let
 • Nejlepší představu o podobě přijímaček ti dají testy z minulých let.
 • Úlohy se často opakují nebo jsou hodně podobné.
 • Vyzkoušej si několik testů a při jejich vyplňování si vytvoř prostředí jako při samotné zkoušce –⁠ připrav si povolené pomůcky a změř si čas.
 • Tak se seznámíš s úlohami v testech a naučíš se pracovat s časem, což může být během přijímaček zásadní.
 1. Zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky
 • Až si vyzkoušíš několik testů, zjistíš, jaké úlohy ti jdou samy a nad jakými musíš přemýšlet delší dobu.
 • V další přípravě se zaměř na oblasti, ve kterých máš nedostatky.
 • Stejně tak postupuj při samotných zkouškách –⁠ nejdříve se zaměř na úlohy, které ti jdou snadno. K těm, u kterých si nevíš rady, se vrať později.
 1. Vyzkoušej i jiné informační zdroje
 • Kromě testů z minulých let vyzkoušej i další zdroje –⁠ učebnice, sešity, různé druhy cvičných a porovnávacích testů, internetové kurzy, výuková videa nebo doučování (inspiraci můžeš najít třeba tady nebo tady).
 • Díky tomu zjistíš, z čeho se ti učí nejlépe, protože každému vyhovuje něco jiného.
 • Můžeš také požádat o radu starší kamarády, kteří už mají přijímačky za sebou.
 1. Udělej si plán přípravy
 • Naplánuj si, kdy a co se budeš učit.
 • Stanov si čas, který budeš pravidelně věnovat přípravě na přijímačky a snaž se ho dodržovat.
 • S plánem se vyhneš prokrastinaci a učivo si snadno rozdělíš do zvládnutelných celků.
 1. Vytvoř si systém
 • Pokud tvoje příprava nebude mít systém, ztratíš učením zbytečně moc času.
 • Nad učebnicemi nemusíš strávit nekonečné množství hodin.
 • Mnohem efektivnější je rozvrhnout síly a učit se častěji po menších částech.
 • S dodržováním systému ti může pomoct učebnice, kurzy, rodiče, domácí učitel nebo společné učení s kamarády.
 1. Zajdi na zkoušky nanečisto nebo do přípravných kurzů
 • Spousta škol a společností nabízí zkoušky nanečisto nebo přípravné kurzy.
 • Otestuješ svoje znalost, zažiješ atmosféru školy a vyzkoušíš si, jak se cítíš v cizím prostředí.
 • Na oficiální zkoušky pak půjdeš mnohem klidnější.

 „Tento článek jsme vytvořili společně s Než zazvoní( www.nezzazvoni.cz)