Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Průběh přijímacích zkoušek ve škole

Strach a nervozitu nech doma!

Neboj se, v případě jakékoli problémové situace jsme Ti k dispozici a pomůžeme ji vyřešit.

Termín konání:  12. 4. 2024 nebo  15. 4. 2024

Místo konání: SPŠ stavební Ostrava, Středoškolská 3, Ostrava-Zábřeh

Sraz uchazečů

 • nejpozději v 8:15 hodin v budově školy
 • přijď s předstihem, aby jsi v klidu našel/a učebnu a vybral/a si místo
 • případnou neúčast omluv nejpozději do 8:00 hodin v den konání zkoušky

Číslo učebny

 • číslo učebny budeš mít v zaslané pozvánce
 • seznamy uchazečů budou na nástěnce ve vstupní hale školy a na dveřích učeben
 • budou k dispozici pracovníci školy, kteří Ti pomohou s orientací v budově

Co vzít sebou

 • pozvánku a občanský průkaz, případně jiný průkaz totožnosti s fotkou (pokud uchazeč nemá žádný doklad totožnosti, budeme řešit situaci individuálně v den zkoušek)
 • psací a rýsovací potřeby
 • svačinu a pití
 • klidnou mysl a pohodovou náladu

Co se bude dít během dne

 • žáci, kteří doložili k přihlášce písemné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, budou mít podmínky k vykonání přijímací zkoušky přizpůsobeny podle předloženého doporučení
 • v den zkoušky bude ve 3. patře realizováno focení všech uchazečů pro ISIC průkaz a to v době od 7:30 hodin, o přestávce mezi zkouškami, popř. po ukončení testování
 • během přestávky mezi testy žáci zůstávájí v budově školy
 • pokud chtějí žáci budovu opustit, pak žádáme rodiče, aby si své dítě kvůli bezpečnosti vyzvedli
 • předpokládaný konec přijímacích zkoušek je ve 12:30

Jak to vypadá v učebně

 • vyndej si průkaz totožnosti a pomůcky na lavici, protože tašku s věcmi včetně mobilu budeš dávat k tabuli
 • na začátku zkoušky vyučující přečte a vysvětlí pokyny
 • pak vás bude volat po jednom k tabuli, zkontroluje totožnost a předá záznamový arch pro zkoušku
 • poté rozdá zadání testů a napíše na tabuli začátek zkoušky a dobu ukončení zkoušky (velké hodiny jsou v učebně na stěně)
 • u matematiky budeš mít k dispozici volné papíry, na které můžeš psát
 • 10 minut před koncem zkoušky vás vyučující upozorní na čas a pak to ještě jednou udělá 5 minut před koncem
 • v závěru posbírá záznamové archy (zadání testů vám nechá)

Časový rozpis zkoušek ()