Přihlášky, termíny

Geodeti na VŠB

1. kolo

Další kola

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Průběh přijímaček

2022_SPŠS Ostrava na Art & Science

Vyhodnocení a co dál

Další kola přijímacího řízení

  • Další kola přijímacího řízení jsou vyhlášena v případě, že se nenaplní kapacita oboru v předchozích kolech
  • Informace o vyhlášení dalšího kola jsou zveřejněny na webových stránkách školy v aktualitách

Druhé kolo

  • Pravidla pro konání přijímacího řízení jsou obdobná, jako v 1. kole, pouze se nekoná (ale povinně se
    zohledňuje) JPZ – bez výsledku JPZ se nelze hlásit do oboru vzdělání s JPZ