Do celostátního kola – projekt rodinný dům postoupili:

Vojtěch Kukač (3. B)

Do celostátního kola – projekt občanské a bytové stavby postoupil:

Jiří Šindler (4. A)